สถานการณ์เรือดำน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นช่องทางคมนาคมขนส่งสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำมันจากตะวันออกกลางไปยังประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ประกอบกับการขยายบทบาทของจีนในทะเลจีนใต้ รวมทั้งการปรับยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาจากพื้นที่ตะวันออกกลางมาเน้นความสำคัญกับพื้นที่แปซิฟิกตะวันตก ทำให้หลายประเทศในพื้นที่ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนามเริ่มมีขีดความสามารถและความจำเป็นในการเพิ่มบทบาทในการคุ้มครองผลประโยชน์แห่งชาติและเสถียรภาพทางทะแลของตนเองมากยิ่งขึ้น เรือดำน้ำและการปฏิบัติการใต้น้ำก็เป็นขีดความสามารถด้านหนึ่งที่มีแนวโน้มการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างก้าวกระโดดในช่วงปัจจุบัน

สิงคโปร์มีเรือดำน้ำทั้งหมดจำนวน 6 ลำ นับเป็นประเทศที่มีกำลังเรือดำน้ำมากที่สุดในภูมิภาคในปัจจุบัน โดยได้จัดหาเรือดำน้ำชั้น Challenger Class จำนวน 4 ลำ จากสวีเดนในช่วงปี ค.ศ.1995-1997 โดยเป็นการปรับปรุงเรือดำน้ำชั้น Sjöormen มือ 2 อายุประมาณ 30 ปี และต่อมาในปี ค.ศ.2005 สิงคโปร์ได้จัดหาเรือดำน้ำชั้น Archer Class จากสวีเดนอีกจำนวน 2 ลำ โดยเป็นการปรับปรุงจากเรือดำน้ำชั้น Västergötland มือ 2 ของสวีเดนเช่นเดียวกัน เรือดำน้ำชั้น Archer Class เป็นเรือดำน้ำที่ติดตั้งระบบ Air Independent Propulsion (AIP) ประเภทเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งช่วยยืดระยะเวลาการดำอยู่ใต้น้ำต่อเนื่องนานได้มากขึ้น โดย ทร.สิงคโปร์เพิ่งขึ้นระวางประจำการเรือดำน้ำชั้น Archer Class ลำที่ 2 เมื่อเดือน เมษายนที่ผ่านมา

มาเลเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของเรือดำน้ำที่เป็นปัจจัยทวีกำลัง (Force Multiplier) ในการปฏิบัติการทางทะเล โดยได้จัดหาเรือดำน้ำชั้น Scorpene จำนวน 2 ลำจากฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.2002 (ช้ากว่าสิงคโปร์เพียงไม่กี่ปี) โดยเป็นการต่อเรือใหม่ และในระหว่างการต่อเรือได้ซื้อเรือดำน้ำเก่าชั้น Agosta จำนวน 1 ลำเพื่อใช้เป็นเรือดำน้ำสำหรับฝึกเตรียมกำลังพลประจำเรือดำน้ำ โดยมาเลเซียได้ขึ้นระวางประจำการเรือดำน้ำชั้น Scorpene ทั้ง 2 ลำเมื่อปี 2009 ทั้งนี้เดิมมาเลเซียมีแผนจะจัดหาเรือดำน้ำทั้งหมดจำนวน 4 ลำ แต่ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้สามารถจัดหาได้เพียง 2 ลำ

อินโดนีเซียเป็นประเทศเกาะที่มีจำนวนเกาะมากที่สุดในโลกถึงกว่า 18,000 เกาะ และมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ประมาณ 5.8 ล้านตารางกิโลเมตร จึงไม่น่าแปลกใจว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เคยมีเรือดำน้ำมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเรือดำน้ำชั้น Whiskey Class จากรัสเซียถึง 12 ลำในช่วงทศวรรษที่ 1960s อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันอินโดนีเซียมีเรือดำน้ำชั้น Chakra Class จำนวน 2 ลำ ซึ่งเป็นเรือดำน้ำแบบ 209/1300 รุ่นส่งออกของเยอรมนี โดยอินโดนีเซียได้จัดหาเรือดำน้ำดังกล่าวตั้งแต่ปี ค.ศ.1981 และได้รับการปรับปรุงใหม่จากอู่ Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering ของเกาหลีใต้ เมื่อปี ค.ศ.2006 และ 2012 ตามลำดับ นอกจากนี้อินโดนีเซียยังได้ลงนามในสัญญาจัดหาเรือดำน้ำชั้น Chang Bogo Class (209/1400 เวอร์ชั่นเกาหลี) จากเกาหลีใต้อีก 3 ลำ โดยมีกำหนดส่งมอบเรือในช่วงปี ค.ศ.2015-2018 และมีแผนที่จะจัดหาเรือดำน้ำให้ครบ 10 ลำ ภายในปี ค.ศ.2024

เวียดนามเป็นประเทศน้องใหม่ล่าสุดในวงการเรือดำน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ลงนามจัดหาเรือดำน้ำชั้น Kilo Class (Project 636) จำนวน 6 ลำ จากรัสเซียเมื่อปี ค.ศ.2010 โดยเวียดนามมีกำหนดรับมอบเรือดำน้ำดังกล่าวจำนวน 2 ลำแรกในปลายปีนี้

ในส่วนของไทยซึ่งเคยมีเรือดำน้ำจำนวน 4 ลำ ที่จัดหาจากญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ.1938-1951 และเป็นประเทศแรกที่(เคย)มีเรือดำน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยล่าสุดกองทัพเรือได้เสนอโครงการจัดหาเรือดำน้ำชั้น 206A จำนวน 6 ลำ (พร้อมใช้ 4 ลำ) จากเยอรมนี เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเยอรมนีต้องการปลดระวางประจำการเรือดำน้ำรุ่นดังกล่าวก่อนเวลาเพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณของกองทัพ แต่โครงการดังกล่าวก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจนต้องยกเลิกโครงการไป โดยปัจจุบันโคลอมเบียได้จัดซื้อเรือดำน้ำดังกล่าวจำนวน 4 ลำ (พร้อมใช้ 2 ลำ) และขึ้นระวางประจำการเรือดังกล่าวไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

ที่มา – http://thediplomat.com/flashpoints-blog/2013/07/16/the-submarine-race-in-the-malaccan-strait/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s