มนุษย์หลากสีเขาทำอะไรกันบนดาดฟ้าบิน

เจ้าหน้าที่ดาดฟ้าบินเดินตรวจ FOD บนดาดฟ้าบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร (ภาพโดยกัปตันนีโม)

เช้าตรู่วันหนึ่งระหว่างการฝึกในทะเล เจ้าหน้าที่ดาดฟ้าบินใส่เสื้อหลากสี (ที่ไม่เกี่ยวกับสลิ่ม) กำลังตั้งแถวหน้ากระดานเดินก้มหน้าก้มตาบนดาดฟ้าบินตลอดแนวลำเรือ พวกเขาคงไม่ได้ออกมาเดินออกกำลังกายตอนเช้ากันเป็นแน่แท้ แต่เขากำลังทำอะไรกัน?

ในปฏิบัติการบิน วัตถุแปลกปลอมอาจถูกแรงลมจากเครื่องบินพัดขึ้นมาสร้างความเสียหายให้กับเครื่องบินหรือบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงได้ วัตถุแปลกปลอมดังกล่าวเรียกว่า FOD (Foreign Object Debris) ซึ่งอาจเป็นอันตรายมากเป็นพิเศษบนดาดฟ้าบินบนเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือรบซึ่งมีความคับแคบกว่าสนามบินบนบก  (ความเสียหายที่เกิดจาก Foreign Object Debris เรียกว่า Foreign Object Damage ใช้ตัวย่อ FOD เหมือนกัน) ดังนั้นก่อนมีปฏิบัติการบินบนเรือทุกครั้งเจ้าหน้าที่ดาดฟ้าบินจึงต้องเดินตรวจดาดฟ้า (รวมถึงบริเวณใกล้เคียง) เพื่อไม่ให้มีเศษวัตถุแปลกปลอมที่อาจเป็นอันตรายได้ เรียกว่า FOD walk down ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ดาดฟ้าบินทั้งหมด และเป็นกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ด้าฟ้าบินในภาพกำลังทำอยู่ในตอนเช้าก่อนปฏิบัติการบินจะเริ่มนั่นเอง

ถ้าสังเกตการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ดาดฟ้าบินภาพ จะเห็นว่าแต่ละคนจะใส่เสื้อสีไม่เหมือนกัน กลายเป็นทีมสีลูกกวาดหรือมนุษย์หลากสี ซึ่งเสื้อแต่ละสีแสดงถึงหน้าที่ที่แตกต่างกันไปเพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่าย นอกจากนี้ความหมายของสีเสื้อจะเป็นสากลตรงกันในกลุ่มประเทศที่อ้างอิงหลักนิยมของ NATO โดยสีที่เห็นได้บ่อยบนเรือผิวน้ำทั่วไปคือสีขาว สีเหลือง และสีน้ำเงิน มีความหมายดังนี้

เจ้าหน้าที่ดาดฟ้าบินบน ร.ล.สิมิลัน (ภาพโดยกัปตันนีโม)

สีขาว หมายถึง Safety Officer หรือนายทหารความปลอดภัย ทำหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยในภาพรวมบนดาดฟ้าบิน

สีเหลือง หมายถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องบิน มีหน้าที่ให้สัญญาณในการควบคุมเครื่องบินตามคำสั่งของหอบังคับการบิน

สีน้ำเงิน หมายถึงเจ้าหน้าที่โซ่ยึดตรึงเครื่องบิน มีหน้าที่ยึดตรึงเครื่องบินกับดาดฟ้าเมื่อเครื่องลงจอด และปลดโซ่ยึดตรึงและห้ามล้อก่อนที่เครื่องจะขึ้นบินจากดาดฟ้า

เจ้าหน้าที่ทัศนสัญญาณกำลังให้สัญญาณกับเจ้าหน้าที่ยึดตรึงเครื่องบินบน ร.ล.สายบุรี (ภาพโดยกัปตันนีโม)

นอกจากนี้ยังมีสีอื่นที่เห็นไม่บ่อยนัก เช่น สีแดง สีม่วง และสีเขียว เป็นต้น โดยสีแดง หมายถึงเจ้าหน้าที่อาวุธ, สีม่วง หมายถึงเจ้าหน้าที่น้ำมันเชื้อเพลิง และสีเขียว หมายถึงช่างเครื่องบิน ซึ่งการใช้สีต่างๆ ตามหน้าที่ สามารถทำให้นักบินและผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่บนดาดฟ้า สามารถสังเกตหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วบนดาดฟ้าเรือที่ดูจะยุ่งวุ่นวายและมีเสียงดังรบกวนจนไม่สามารถใช้เสียงในการติดต่อสื่อสารกันได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s