ประมาณการราคาที่แท้จริงของเรือรบจีน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังรบของกองทัพจีนมักไม่มีการเปิดเผยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับราคาและการลงทุนในการเสริมสร้างกำลังรบ ต่างจากกองทัพของประเทศตะวันตกที่มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายมากกว่า ดังนั้นนักวิเคราะห์ Gabe Collins จากวิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐฯ จึงได้พยายามศึกษาข้อมูลประมาณการราคาที่แท้จริงของเรือรบจีน โดยทำการวิเคราะห์กรณีเรือฟริเกต Type 054A (Jiangkai-II) ซึ่งเป็นเรือฟริเกตรุ่นล่าสุดที่มีการสร้างใช้งานใน ทร.จีนแล้วเกือบ 20 ลำ เพื่อเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการเสริมสร้างกำลังทางเรือของ ทร.จีนต่อไป

เรือฟริเกต Type 054A (Jiangkai-II) ของ ทร.จีน (ภาพจาก The Diplomat)

ผลการวิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งเปิดโดยการเทียบเคียงกับการสร้างเรือรบของชาติตะวันตก พบว่าเรือฟริเกต Type 054A (Jiangkai-II) มีราคาประมาณลำละ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1 หมื่น 2 พันล้านบาท) โดยสามารถแบ่งสัดส่วนของราคาออกได้เป็น ระบบตัวเรือ 13%, ระบบขับเคลื่อน 9%, ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 29%, ระบบอาวุธ 24%, ค่าแรงงาน 22% และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3%

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการสร้างเรือรบจีน (ภาพจาก The Diplomat)

จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจีนได้เสนอเรือฟริเกต Type 054 จำนวน 3 ลำให้กับ ทร.ไทย ในโครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเมื่อปี พ.ศ.2556 มูลค่าโครงการประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งหมายความว่าเรือฟริเกตที่จีนเสนอขายให้ไทยเมื่อ 2 ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายในการสร้างเรือต่ำกว่าลำละ 1 หมื่นล้านบาท (เมื่อหักกำไรออก) ทั้งนี้เรือฟริเกต Type 054A รุ่นที่สร้างใช้ใน ทร.จีน เป็นรุ่นที่มีขีดความสามารถสูงกว่าเรือรุ่นส่งออกให้กับ ทร.ไทย ดังนั้นจึงคาดว่าการประมาณราคาเรือรบจีนลำละ 1 หมื่น 2 พันล้านบาทอยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล และราคาที่ ทร.จีนจ่ายจริงอาจสูงกว่านั้นเล็กน้อยเมื่อคิดเผื่อกำไรให้กับอู่ต่อเรือ

อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับเรือฟริเกตของชาติตะวันตก พบว่าเรือฟริเกต FREMM ที่ ทร.โมร็อกโกจัดหาจากบริษัท DCNS มีราคาประมาณลำละ 676 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2 หมื่น 2 พันล้านบาท ส่วนเรือฟริเกต F125 ของ ทร.เยอรมนีมีราคาประมาณลำละ 740 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2 หมื่น 5 พันล้านบาท ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเรือรบจีนยังคงมีราคาต่ำกว่าเรือรบของชาติตะวันตกเกือบ 50% (โดยยังไม่พิจารณาความแตกต่างด้านขีดความสามารถ) ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญในการเร่งเสริมสร้างกำลังรบทางเรือและการสะสมประสบการณ์ในการต่อเรือใหม่ของ ทร.จีนในปัจจุบัน

เรียบเรียงจาก – http://thediplomat.com/2015/06/how-much-do-chinas-warships-actually-cost/

คหสต. แนวคิดการสร้างเรือรบจีนจะไม่เน้นลงทุนกับการ R&D แต่เน้นการ Reverse Engineering แทน แล้วปรับแบบใหม่อยู่เรื่อยๆ ดังนั้นเรือจีนจึงถูกออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานสั้นกว่า แต่สร้างได้ราคาถูก เน้นปริมาณ และเปลี่ยนแบบได้บ่อย ต่างจากแนวคิดตะวันตกที่เน้นการ R&D ให้ได้ของคุณภาพดีตั้งแต่แรก และมีอายุการใช้งานนาน แต่ก็ทำมีราคาตั้งต้นที่สูงกว่า แล้วไปรอความคุ้มค่าในระยะยาว 30-40 ปีให้หลัง

นอกจากนี้จีนยังพยายามใช้วิธีต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีและหลักปฏิบัติในการสร้างเรือรบและอาวุธอื่นๆ ของต่างประเทศ ได้แก่ การส่งวิศวกรไปศึกษาอบรมในต่างประเทศ  การซื้ออุปกรณ์ต่างประเทศมาทำ Reverse Engineering ตรงๆ  รวมถึงการต่อเรือให้กับต่างประเทศที่มีประสบการณ์กับเทคโนโลยีและแนวคิดตะวันตก เช่น การที่จีนต่อเรือรบให้ ทร.ไทยในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือรบที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีตะวันตก อู่ต่อเรือจีนก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและแนวคิดสมัยใหม่ของเทคโนโลยีเรือรบตะวันตกที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการต่อเรือรบของจีนได้เป็นอย่างมาก ดังที่มีผู้เคยตั้งข้อสังเกตว่าเรือคอร์เวต Type 056 ของ ทร.จีน ได้รับอิทธิพลจากการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งให้กับ ทร.ไทย อย่างเห็นได้ชัด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s