พัฒนาการของตอร์ปิโดหนักสมัยใหม่สำหรับเรือดำน้ำ

ตอร์ปิโดหนัก (Heavyweight Torpedo – HWT) ยังคงเป็นอาวุธหลักสำหรับเรือดำน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอร์ปิโดหนักแบบ Wire Guidance เนื่องจากอำนาจการทำลายที่เด็ดขาด และขีดความสามารถในการทำหน้าที่เป็นหนึ่งใน Sensor ของเรือดำน้ำในการตรวจจับและแยกแยะเป้า

เรือดำน้ำ USS Annapolis ของ ทร.สหรัฐฯ ระหว่างการบรรจุลูกตอร์ปิโด Mk 48 ADCAP (ภาพจาก IHS Jane’s 360)

การพัฒนาตอร์ปิโดหนักสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบสนองความจำเป็นและความท้าทายทางยุทธการของการปฏิบัติการเรือดำน้ำในยุคปัจจุบัน ทั้งด้านความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมใต้น้ำในเขตใกล้ฝั่ง การพัฒนาขีดความสามารถด้านความเงียบของเรือรบและเรือดำน้ำ ความจำเป็นในการแยกแยะเป้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่จำเป็น และการพัฒนาขีดความสามารถของเป้าลวงตอร์ปิโดสมัยใหม่

แนวโน้มการพัฒนาตอร์ปิโดหนักสมัยใหม่จึงมีทิศทางไปเป็นการพัฒนาตอร์ปิโดแบบ Wire Guided ที่สามารถส่งข้อมูลเป้ากลับไปยังเรือยิงเพื่อช่วยในการพิสูจน์ทราบและแยกแยะเป้า กับการลดเสียงของระบบขับเคลื่อนตอร์ปิโดเพื่อลดโอกาสถูกตรวจจับ รวมทั้งการพัฒนาระบบประมวลผลและนำวิถีเข้าหาเป้าที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น ร่วมกับการควบคุมการทำงานได้อย่างต่อเนื่องจากเรือยิง ต่างจากอาวุธปล่อยนำวิถีหรือตอร์ปิโด Supercavitation ความเร็วสูงที่มีข้อจำกัดด้านการแยกแยะเป้าและการควบคุมจากเรือยิง

Mk 48 Mod 7

ตอร์ปิโด Mk 48 Mod 7 Common Broadband Advanced Sonar System (CBASS) เป็นตอร์ปิโดรุ่นล่าสุดของ ทร.สหรัฐฯ ที่พัฒนาต่อเนื่องจากตอร์ปิโด Mk 48 Mod 4, Mk 48 Mod 5 Advanced Capability (ADCAP) และ Mk 48 Mod 6 Advanced Common Torpedo (ACOT) โดยเป็นการพัฒนาร่วมระหว่าง ทร.สหรัฐฯ กับ ทร.ออสเตรเลีย สำหรับทดแทนตอร์ปิโด Mk 48 Mod 5 ADCAP ของ ทร.สหรัฐฯ และตอร์ปิโด Mk 48 Mod 4 ในเรือดำน้ำชั้น Collins ของ ทร.ออสเตรเลีย

การพัฒนาตอร์ปิโด Mk 48 ของ ทร.สหรัฐฯ (ภาพจาก IHS Jane’s 360)

ตอร์ปิโด Mk 48 Mod 7 CBASS เป็นการปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถส่วนนำวิถี ประกอบด้วย Broadband Sonar Array, เซ็นเซอร์วัดความลึก, ส่วนประมวลผล, และสายเชื่อมต่อสัญญาณกับเรือยิง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบขับเคลื่อนแบบ Pump Jet ที่ใช้เชื้อเพลิง Otto Fuel II ให้มีความเงียบมากยิ่งขึ้น

Spearfish Mod 1

ตอร์ปิโด Spearfish Mod 1 เป็นตอร์ปิโดรุ่นปรับปรุงของ ทร.อังกฤษ ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อทดแทนตอร์ปิโด Spearfish Mod 0 ในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะเริ่มประจำการได้ในปี ค.ศ.2020 เป็นต้นไป

ตอร์ปิโด Spearfish Mod 0 ระหว่างการทดสอบโดยบริษัท BAE Systems ของอังกฤษ (ภาพจาก IHS Jane’s 360)

ตอร์ปิโด Spearfish Mod 1 เป็นการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในเป็น Digital Architecture ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์, เปลี่ยนสายเชื่อมต่อสัญญาณจากลวดทองแดงเป็นสาย Fiber Optics เพื่อเพิ่มอัตราการส่งข้อมูล และเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจากเชื้อเพลิง Otto Fuel เป็นเชื่อเพลิงผสมระหว่าง Otto Fuel กับ Hydroxyl Ammonium Perchlorate (HAP) โดยยังคงใช้เครื่องยนต์ Hamilton Sundstrand 21TP04 เดิมที่ใช้ในตอร์ปิโด Spearfish Mod 0 เพื่อไปขับเคลื่อน Pump Jet

Tp62 / Torpedo 2000

ตอร์ปิโด Tp62 หรือ Torpedo 2000 (ชื่อส่งออก) เป็นตอร์ปิโดรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัท Saab เพื่อทดแทนตอร์ปิโด Tp613 ของ ทร.สวีเดน โดยเริ่มประจำการตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 เป็นต้นมา ตอร์ปิโด Tp62/Torpedo2000 ใช้พลังงานจากเชื่อเพลิงผสมระหว่าง High-Test Peroxide (HTP) กับ Kerosene ทำปฏิกริยากับตัวเร่งปฏิกริยาเพื่อสร้างก๊าซร้อนสำหรับเครื่องยนต์ลูกสูบเพื่อไปขับเคลื่อน Pump Jet

ส่วนนำวิถีของตอร์ปิโด Tp62/Torpedo2000 สามารถทำงานได้ในโหมด Active, โหมด Passive และโหมดผสมระหว่าง Active/Passive โดยล่าสุดรัฐบาลสวีเดนได้ทำสัญญากับบริษัท Saab ในการปรับปรุงตอร์ปิโด Tp62 ของ ทร.สวีเดน ประกอบด้วยการปรับปรุงระบบสายเชื่อมต่อสัญญาณ และฟังก์ชันการจุดระเบิดหัวรบ

Black Shark Advanced

ตอร์ปิโด Black Shark Advanced (BSA) เป็นตอร์ปิโดรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัท Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS) ของอิตาลี เพื่อทดแทนตอร์ปิโด A184 Mod 3 ของ ทร.อิตาลี โดยเริ่มทำสัญญาการผลิตเมื่อปี ค.ศ.2011

ตอร์ปิโด Black Shark แสดงส่วนท้ายสำหรับเก็บสายเชื่อมต่อสัญญาณแบบ Fiber Optics (ภาพจาก IHS Jane’s 360)

ตอร์ปิโด BSA ของอิตาลี ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบ Aluminum-Silver Oxide (Al-AgO) สำหรับลูกตอร์ปิโด Warshot ส่วนลูกตอร์ปิโดฝึกใช้แบตเตอรี่ Rechargeable แบบ Lithium-Ion Polymer (LiPo) ซึ่งสามารถนำกลับมาชารจ์ไฟเพื่อใช้งานใหม่ได้ รวมทั้งมีพลังงานมากกว่าและมีอายุการใช้งานนานกว่าแบตเตอรี่ Silver/Zinc (Ag/Zn) แบบเดิมหลายเท่าโดยไม่ต้องมีการบำรุงรักษา

เรือดำน้ำ Scirè ของ ทร.อิตาลี ระหว่างการบรรจุลูกตอร์ปิโด Black Shark Advanced (ภาพจาก IHS Jane’s 360)

ตอร์ปิโด Black Shark เป็นตอร์ปิโดที่มีใช้งานในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ในเรือดำน้ำชั้น Archer ของสิงคโปร์, ในเรือดำน้ำชั้น Scorpene ของมาเลเซีย และในเรือดำน้ำ DSME1400 ที่อินโดนีเซียกำลังจัดหาจากเกาหลีใต้

F21

ตอร์ปิโด F21 กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยบริษัท DCNS เพื่อทดแทนตอร์ปิโด F17 Mod 2 ของ ทร.ฝรั่งเศส โดยคาดว่าจะพร้อมเข้าประจำการในปี ค.ศ.2016

ตอร์ปิโด F21 (ภาพจาก IHS Jane’s 360)

เดิมทีบริษัท DCNS ของฝรั่งเศส เริ่มโครงการร่วมกับบริษัท WASS ของอิตาลี ในการพัฒนาตอร์ปิโด F21 โดยอาศัยพื้นฐานจากตอร์ปิโด Black Shark อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวถูกระงับไปเมื่อปี ค.ศ.2012 โดยบริษัท DCNS หันไปจัดหาส่วนประกอบของตอร์ปิโด Seahake Mod 4 จากบริษัท Atlas Elektronik แทน

ตอร์ปิโด F21 ใช้ระบบตรวจจับและนำวิถีที่พัฒนาโดยบริษัท Thales แต่ใช้ระบบขับเคลื่อนและสายเชื่อมต่อสัญญาณ Fiber Optics แบบเดียวกับตอร์ปิโด Seahake Mod 4 ของเยอรมนี โดยตอร์ปิโด F21 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Aluminum-Silver Oxide (Al-AgO) ที่ใช้น้ำทะเลเป็นตัวทำละลายสาร Electrolyte โดยมอเตอร์ขับเคลื่อนสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 50 นอต

Seahake Mod 4 / DM2A4

ตอร์ปิโด Seahake Mod 4 เริ่มมีใช้ใน ทร.เยอรมนี เมื่อปี ค.ศ.2004 ในชื่อตอร์ปิโด DM2A4 เพื่อทดแทนตอร์ปิโด DM2A3 ของ ทร.เยอรมนี โดยตอร์ปิโด Seahake Mod 4 พัฒนาโดยบริษัท Atlas Elektronik ของเยอรมนี ปัจจุบันมีผู้ใช้งานรวม 6 ประเทศ

ตอร์ปิโด Seahake Mod 4 (ภาพจาก IHS Jane’s 360)

ตอร์ปิโด Seahake Mod 4 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Aluminum-Silver Oxide (Al-AgO) ในลูกตอร์ปิโด Warshot และใช้แบตเตอรี่ Rechargeable ในลูกตอร์ปิโดฝึก โดยบริษัท Atlas Elektronik ได้พัฒนาตอร์ปิโด Seahake Mod 4 รุ่นสำหรับการป้องกันฝั่งที่สามารถยิงจากเครื่องยิงบนฝั่งได้ โดยเพิ่มแบตเตอรี่ และติดตั้งเสารับสัญญาณ GPS ทำให้สามารถเพิ่มระยะยิงได้มากกว่า 140 กม.

จุดแข็งของตอร์ปิโด Seahake Mod 4 คือเซ็นเซอร์หัวเรือแบบ Conformal Array ที่สามารถตรวจจับเป้าทางข้างได้มากกว่า +/- 100 องศา โดยระบบนำวิถีสามารถทำงานได้ในโหมด Active, โหมด Passive และโหมดผสมระหว่าง Active/Passive

สรุป

โดยสรุปแล้วการพัฒนาตอร์ปิโดหนักสมัยใหม่ มีแนวโน้มไปในทางการเพิ่มขีดความสามารถด้านการควบคุมและนำวิถี กับการลดเสียงของระบบขับเคลื่อน ในการแยกแยะเป้าภายใต้สภาพแวดล้อมใต้น้ำที่มีความซับซ้อน ร่วมกับอำนาจการทำลายที่เด็ดขาดในการใช้งานแบบ One Shot – One Kill สำหรับเป้าที่จำเป็นเท่านั้น และลดโอกาสถูกตรวจจับเพื่อไม่เป็นการเปิดเผยตนเองของเรือดำน้ำ ส่งผลให้ตอร์ปิโดหนักสมัยใหม่ยังคงเป็นอาวุธหลักของเรือดำน้ำที่มีความน่าเชื่อถือกว่าอาวุธประเภทอื่น

เรียบเรียงจาก http://www.janes360.com/images/assets/551/51551/heavyweight_torpedoes_follow_an_incremental_course.pdf

Advertisements

One thought on “พัฒนาการของตอร์ปิโดหนักสมัยใหม่สำหรับเรือดำน้ำ

  1. Pingback: เรือดำน้ำจีนกับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ | กัปตันนีโม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s