ว่าด้วยเรื่องอาวุธปล่อยนำวิถีกับเรือดำน้ำ

เรือดำน้ำมีอาวุธที่หลากหลาย เช่น ตอร์ปิโด อาวุธปล่อยนำวิถี และทุ่นระเบิด สำหรับภารกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งการเลือกใช้อาวุธของเรือดำน้ำขึ้นอยู่กับภารกิจและสถานการณ์ทางยุทธวิธีที่เหมาะสม และการใช้อาวุธที่ไม่เหมาะกับภารกิจและสถานการณ์ทางยุทธวิธีอาจเป็นอันตรายต่อเรือดำน้ำมากกว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ

เรือดำน้ำมีอาวุธที่หลายหลายสำหรับภารกิจต่างๆ (ภาพจากอินเตอร์เนต)

ไม่ว่าเรือดำน้ำจะปฏิบัติภารกิจใดๆ สิ่งที่เรือดำน้ำต้องคำนึงถึงอย่างยิ่งยวดคือการซ่อนพราง ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของเรือดำน้ำ รวมถึงการพิจารณาเลือกใช้อาวุธของเรือดำน้ำก็จะต้องคำนึงถึงการซ่อนพรางและความเสี่ยงในการเปิดเผยตนเองด้วย ตั้งแต่การตรวจจับเป้า การเข้าตำบลที่ยิงอาวุธ ไปจนกระทั่งลูกอาวุธเดินทางถึงเป้า และจะต้องยิงให้ถูกเป้าหมายหลักตั้งแต่ครั้งแรกแบบ One Shot – One Kill โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้า ที่ไม่สามารถใช้ความเร็วสูงหลบหนีจากอันตรายได้

การซ่อนพรางเป็นจุดแข็งสำคัญที่สุดของเรือดำน้ำ (ภาพจากอินเตอร์เนต)

ดังนั้นอาวุธหลักของเรือดำน้ำจึงเป็นตอร์ปิโดหนัก (Heavyweight Torpedo) ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับภารกิจและความจำเป็นในการซ่อนพรางตนเองของเรือดำน้ำ โดยตอร์ปิโดหนักสมัยใหม่มีขีดความสามารถที่สำคัญ ได้แก่ อำนาจการทำลายที่สูง สามารถจมเรือผิวน้ำขนาดใหญ่ได้เพียงลูกเดียว  การเชื่อมต่อสัญญาณข้อมูลโซนาร์และการควบคุมลูกตอร์ปิโดเพื่อช่วยในการตรวจจับ แยกแยะ พิสูจน์ทราบ และเลือกโจมตีเป้าที่มีความสำคัญที่สุดเท่านั้น และขีดความสามารถในการทำงานในโหมด Passive ตลอดเวลา ทำให้เรือเป้าไม่สามารถตรวจจับตอร์ปิโดได้ และไม่สามารถป้องกันตนเองได้ทัน รวมทั้งไม่ทราบทิศทางการโจมตีของตอร์ปิโด

ตอร์ปิโดหนักเป็นอาวุธหลักของเรือดำน้ำ (ภาพจากอินเตอร์เนต)

ตอร์ปิโดหนักของเรือดำน้ำมีระยะยิงไกลสุดประมาณ 20-30 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 40-50 กม. ซึ่งสอดคล้องกับระยะตรวจจับของโซนาร์เรือดำน้ำที่สามารถตรวจจับเป้าได้ที่ระยะประมาณ 30-50 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 50-90 กม. (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมใต้น้ำ) ทำให้เรือดำน้ำมีเวลาเพียงพอในการติดตาม และพิสูจน์ทราบเป้าด้วยโซนาร์ ก่อนที่เป้าจะอยู่ในระยะยิงของตอร์ปิโด ช่วยให้เรือดำน้ำสามารถปฏิบัติการได้โดยลำพัง ไม่ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนเป้ากับหน่วยอื่น ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกตรวจพบ

ตอร์ปิโด Wire Guided ของเรือดำน้ำสามารถใช้แยะแยกเป้าได้ (ภาพจากอินเตอร์เนต)

ในส่วนของอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ Anti-Ship Missile (ASM) ซึ่งเป็นอาวุธหลักของเรือผิวน้ำ แต่ได้ถูกพัฒนาให้สามารถยิงจากเรือดำน้ำได้ด้วย โดยอาวุธปล่อยนำวิถีมีระยะยิงไกลเกินกว่าระยะตรวจจับของโซนาร์เรือดำน้ำ ทำให้เรือดำน้ำสามารถสนับสนุนกิจในการโจมตีพ้นระยะขอบฟ้าร่วมกับหน่วยอื่นได้ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ช่วยปกปิดตำบลที่ของเรือดำน้ำที่ยิงอาวุธปล่อยนำวิถี เนื่องจากลูกอาวุธปล่อยนำวิถีที่ยิ่งขึ้นเหนือผิวน้ำสามารถถูกตรวจจับได้ง่าย และ Capsule บรรจุลูกอาวุธปล่อยนำวิถีจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำทันทีที่พ้นจากท่อตอร์ปิโด ทำให้เป็นการเปิดเผยตำแห่งของเรือดำน้ำ ดังนั้นการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีจากเรือดำน้ำ จะต้องยิงในพื้นที่ที่ปลอดภัยและมั่นใจว่าไม่มีเรือหรืออากาศยานฝ่ายตรงข้ามในบริเวณนั้น (ต่างจากกรณีอาวุธปล่อยน้ำวิถีใต้น้ำสู่อากาศเพื่อใช้ป้องกันตนเองจากอากาศยานระยะใกล้)

การทำงานของอาวุธปล่อยนำวิถีแบบยิงจากเรือดำน้ำ (ภาพจากอินเตอร์เนต)

จุดอ่อนอีกประการของอาวุธปล่อยนำวิถี คืออำนาจการทำลายที่ไม่เด็ดขาด และการทำงานแบบ Fire and Forget ไม่สามารถควบคุมการทำงานได้หลังจากยิงออกไปแล้ว และไม่สามารถแยกแยะเป้าได้ ซึ่งในภารกิจการใช้อาวุธของเรือดำน้ำหากไม่โดนเป้าหลักก็จะเสียภารกิจได้ นอกจากนี้การยิงอาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกล เรือดำน้ำไม่สามารถตรวจจับเป้าเองได้ จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารรับข้อมูลเป้าจากหน่วยอื่นซึ่งมีความยุ่งยากในการนัดหมายและมีความเสี่ยงในการเปิดเผยตนเอง ดังนั้นอาวุธปล่อยนำวิถีจึงไม่ใช่อาวุธหลักของเรือดำน้ำ แต่ใช้ในการสนับสนุนภารกิจร่วมกับหน่วยอื่น ซึ่งจะทำเมื่อมีความจำเป็นและมีการวางแผนเตรียมการเป็นอย่างดีเท่านั้น

เปรียบเทียบความเสียหายจากอาวุธปล่อยฯ (ซ้าย) กับตอร์ปิโด (ขวา) (ภาพจากอินเตอร์เนต)

Advertisements

2 thoughts on “ว่าด้วยเรื่องอาวุธปล่อยนำวิถีกับเรือดำน้ำ

  1. Pingback: เรือดำน้ำจีนกับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ | กัปตันนีโม

  2. Pingback: วิวัฒนาการของตอร์ปิโดหนัก (Heavyweight Torpedo) ที่ใช้ใน ทร.จีน | กัปตันนีโม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s