ภาษาชาวเรือดำน้ำ A-Z

การปฏิบัติการเรือดำน้ำเป็นศาสตร์ที่มีความซับซ้อนและมีลักษณะเฉพาะที่ต่างจากการปฏิบัติการทางเรือทั่วไป รวมทั้งการใช้ศัพท์เฉพาะของชาวเรือดำน้ำ ก็เป็นภาษาที่ใช้ในเรือดำน้ำหรือเกี่ยวกับเรือดำน้ำโดยเฉพาะ ดังนั้นในโพสต์นี้จึงขอแนะนำภาษาชาวเรือดำน้ำ A-Z เพื่อเป็นการทำความรู้จักกับเรือดำน้ำในอีกรูปแบบหนึ่ง

Angles and Dangles – การที่เรือดำน้ำมีมุมเอียงมาก (10 – 20 องศาหรือมากกว่านั้น) โดยเฉพาะในระหว่างการเปลี่ยนความลึกอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ผู้ที่อยู่ในเรือดำน้ำสามารถทำท่าเต้นเอียงตัวของไมเคิล แจ็คสันได้ ซึ่งมุมเอียงขนาดนี้มักทำให้มีข้าวของหล่นเสียหายได้ หากไม่ได้เตรียมการจัดเก็บสิ่งของให้เรียบร้อยก่อนออกปฏิบัติการ  A
Broach – การที่ส่วนของตัวเรือดำน้ำโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำโดยไม่ตั้งใจ ในขณะที่กำลังอยู่ระหว่างการดำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความลึก Periscope Depth ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นการเปิดเผยตนเองในระหว่างที่ต้องการซ่อนพราง และหากเกิดกรณีนี้ขึ้นจะต้องมีการประกาศแจ้งในห้องศูนย์ยุทธการ/ห้องควบคุมเพื่อทำการแก้ไขต่อไป  B
COB/COW – COB (Chief of the Boat) และ COW (Chief of the Watch) เป็นตำแหน่งในเรือดำน้ำสหรัฐฯ โดย COB เป็นตำแหน่งนายทหารประทวนที่มีอาวุโสสูงที่สุดในเรือ ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับการเรือและต้นเรือในการดูแลระเบียบวินัยและความเป็นอยู่ของกำลังพลในเรือ ส่วน COW ไม่ใช่วัว แต่คือผู้ทำหน้าที่ควบคุมระบบเครื่องจักรช่วย การปรับแต่งเรือ รวมทั้งการถ่ายเทของเหลวภายในเรือ โดย COW จะต้องประสานงานใกล้ชิดกับพนักงานถือท้ายเพื่อร่วมกับรักษาระดับและสมดุลของเรือใต้น้ำ  C
Dolphin – เป็นชื่อเรียกโดยรวมของเข็มความสามารถผู้ปฏิบัติงานในเรือดำน้ำ ซึ่งในหลายประเทศจะเป็นเข็มรูปปลาโลมา แต่บางประเทศก็ใช้เข็มรูปเรือดำน้ำหรือเรือดำน้ำคู่กับปลาโลมา เข็มนี้เป็นความภาคภูมิใจของนักเรือดำน้ำที่ผ่านความยากลำบากในการผ่านการศึกษาอบรม การฝึกปฏิบัติทั้งในเครื่องฝึกและในเรือดำน้ำจริง และการทดสอบหลายขั้นตอนกว่าจะได้มาซึ่งเข็มนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ประดับเข็มนี้จะถือว่าเป็นที่ยอมรับในหมู่นักเรือดำน้ำว่าได้ผ่านการทดสอบแล้ว และสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำลังรบชั้นนำของกองทัพเรือประเทศนั้นๆ ได้  D
Eternal Patrol – เรือดำน้ำที่ประสบอุบัติเหตุหรือสูญเสียในทะเล ไม่สามารถกลับเข้าฝั่งได้ จะได้รับเกียรติจากชาวเรือดำน้ำด้วยกันว่ายังอยู่ระหว่างการปฏิบัติการชั่วนิรันดร์ หรือ Still on eternal patrol เพื่อยกย่องผู้ที่สละชีวิตในความสูญเสียนั้น เนื่องจากชีวิตในเรือดำน้ำนอกจากจะมีความยากลำบากแล้ว ยังต้องเสี่ยงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย ส่งผลให้อุบัติเหตุหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเรือดำน้ำมักมีความรุนแรงมากกว่าอาวุธประเภทอื่น  E
Fairwater Planes – Hydroplane แบบติดตั้งบน Conning Tower หรือ Sail ของเรือดำน้ำ เรือดำน้ำบางแบบอาจติดตั้ง Bow Planes บริเวณหัวเรือแทน Fairwater Planes  F
GDU – Garbage Disposal Unit (GDU) หรืออุปกรณ์ทิ้งขยะออกนอกตัวเรือ ขยะในเรือดำน้ำจะต้องถูกบิบอัดให้แน่นและถ่วงด้วยน้ำหนักก่อนใช้แรงดันน้ำหรืออากาศดันออกนอกตัวเรือ เพื่อไม่ให้ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำซึ่งอาจเป็นการเปิดเผยตนเองได้ นอกจากนี้การทิ้งขยะออกนอกตัวเรือจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายกรณีน้ำทะเลรั่วไหลเข้าเรือผ่านท่อทิ้งขยะ  G
Hot Bunking / Hot Racking – โดยปกติแล้วภายในเรือดำน้ำจะมีความคับแคบ และเรือดำน้ำบางแบบจะมีจำนวนเตียงนอนไม่เพียงพอสำหรับกำลังพลประจำเรือ จึงต้องมีการสลับกันใช้เตียง 1 เตียงสำหรับ 2 คน หรือ 2 เตียงสำหรับ 3 คน ตามวงรอบการเข้าเวรยาม ซึ่งเมื่อผู้ที่ออกยามกลับไปพักผ่อนเตียงจะยังอุ่นอยู่ เนื่องจากเพิ่งมีคนลุกออกจากเตียงไปเข้ายาม  H
Indiscretion Rate/Ratio – อัตราการเปิดเผยตนเองของเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้า คิดจากอัตราส่วนของเวลาที่เรือดำน้ำต้องทำการ Snorkel เพื่อประจุแบตเตอรี่เทียบกับเวลาที่ใช้ในการดำ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญในการซ่อนพรางของเรือดำน้ำ ยิ่งอัตรา Indiscretion Rate ต่ำ ยิ่งหมายความว่าเรือดำน้ำจะใช้เวลาในการประจุแบตเตอรี่น้อย ช่วยลดการเปิดเผยตนเอง โดยปกติแล้วการคำนวณ Indiscretion Rate จะคิดที่ความเร็วต่ำขณะลาดตระเวน กับที่ความเร็วปานกลางขณะเดินทาง ซึ่งมาตรฐานเรือดำน้ำสมัยใหม่ควรมี Indiscretion Rate ที่ประมาณ 10% ขณะลาดตระเวน และประมาณ 20% ขณะเดินทาง  I
Knuckle – ยุทธวิธีการหลบหลีกตอร์ปิโดของเรือดำน้ำ ด้วยการใช้ความเร็วสูงและหันเลี้ยวด้วยมุมหางเสือมากๆ เพื่อสร้างมวลน้ำปั่นป่วนสำหรับลวงโซนาร์ Active ของตอร์ปิโด  K
Ladder – ภาษาชาวเรือทั่วไปจะเรียกบันไดในเรือว่า Ladder ซึ่งอาจไม่ใช้บันไดลิงเสมอไป แต่ด้วยความคับแคบภายในเรือดำน้ำทำให้ยังคงมีการใช้บันไดลิงร่วมกับบันไดปกติด้วย ซึ่งการขึ้น-ลงบันไดลิงในเรือดำน้ำจะต้องตะโกน Up Ladder หรือ Down Ladder เพื่อให้ทราบว่ากำลังมีคนปีนบันไดขึ้นหรือลง เป็นการป้องกันการชนกัน  L
Midrats – Midnight Rations หรืออาหารมื้อดึก การเข้ายามในเรือดำน้ำจะหมุนเวียนทุก 6 ชม. ซึ่งจะมีการรับประทานอาหารก่อนหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นในเรือดำน้ำจึงจัดอาหาร 4 มื้อ ทุก 6 ชม. ประกอบด้วยมื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น และมื้อดึก โดยอาหารมื้อดึกมักเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆ  M
Negative Gradient – ความยุ่งยากอีกประการหนึ่งของการปฏิบัติการเรือดำน้ำ (และการปราบเรือดำน้ำ) คือการที่เสียงเดินทางในน้ำไม่เป็นเส้นตรง เนื่องจากความเร็วของเสียงใต้ทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคุณสมบัติของน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม และความดัน โดยการเดินทางของเสียงใต้น้ำจะเกิดปรากฎการณ์หักเห (Refraction) ไปยังบริเวณที่ความเร็วเสียงต่ำกว่า ปรากฎการณ์นี้ทำให้การตรวจจับเรือดำน้ำด้วยโซนาร์มีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าการใช้เรดาร์ตรวจจับเรือผิวน้ำหรือเครื่องบิน ซึ่งลักษณะของทะเลบริเวณน้ำลึกที่มีความเร็วเสียงต่ำกว่าบริเวณใกล้ผิวน้ำ ทำให้เสียงเดินทางโค้งลงใต้น้ำ เรียกว่า Negative Gradient  N
Optronic Mast – กล้องตาเรือแบบ Optronic หรือ Optronic Mast ทำหน้าที่เหมือนกล้อง Periscope แต่ใช้กล้องดิจิตอลและสายนำสัญญาณในการนำภาพไปแสดงในตัวเรือ ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องมีท่อเลนส์เจาะทะลุตัวเรือแบบกล้อง Periscope ช่วยเพิ่มความอ่อนตัวในการออกแบบและการสร้างเรือ ตามปกติเรือดำน้ำจะมีกล้องตาเรือจำนวน 2 กล้อง เพื่อใช้เป็นระบบสำรองซึ่งกันและกัน โดยเรือดำน้ำสมัยใหม่อาจมีกล้อง Optronic Mast คู่กับกล้อง Periscope หรืออาจใช้กล้อง Optronic Mast จำนวน 2 กล้อง  O
Perisher – หลักสูตรผู้บังคับการเรือดำน้ำของ ทร.อังกฤษ ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า Perisher หรือ Perisher Course สืบเนื่องมาจากความยากลำบากและความกดดันในการผ่านหลักสูตร โดยมีสถิติการผ่านหลักสูตรประมาณ 70% เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรผู้บังคับการเรือดำน้ำที่ยากที่สุดในโลก ผู้ที่เข้ารับการฝึกในหลักสูตรจะต้องถูกกดดันทั้งทางร่างกายและจิตใจในสถานการณ์ทางยุทธวิธีซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเครื่องฝึกและในทะเลเพื่อทดสอบความพร้อมที่จะรับผิดชอบความสำเร็จของการปฏิบัติการและความปลอดภัยของเรือในฐานะผู้บังคับการเรือดำน้ำ ซึ่งนับเป็นสุดยอดของอาวุธทางเรือ นอกจากนี้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินจะถูกส่งกลับระหว่างการฝึกในทะเลโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โดยจะไม่มีสิทธิ์กลับไปปฏิบัติงานในเรือดำน้ำอีกเลย ส่วนผู้ที่ผ่านการประเมินให้จบหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเป็นต้นเรือดำน้ำเพื่อรอขึ้นเป็นผู้บังคับการเรือต่อไป  P
Q Tank – ถัง Quick Diving (Q) Tank เป็นถังน้ำทะเลขนาดเล็กติดตั้งในเรือดำน้ำรุ่นเก่า ใช้เติมน้ำทะเลเพื่อเพิ่มน้ำหนักของเรือดำน้ำขณะกำลังดำให้มากกว่าปกติ สำหรับช่วยเพิ่มความเร็วในการดำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน ต่างจากถังดำ (Main Ballast Tank) ตรงที่เมื่อดำลงไปใต้น้ำแล้วจะใช้อากาศไล่น้ำออกจากถัง Q Tank เพื่อปรับน้ำหนักของเรือให้กลับเป็นปกติ  Q
Rig for Dive – การเตรียมการดำ เป็นการเตรียมสถานะของเรือดำน้ำให้พร้อมสำหรับการดำลงใต้น้ำอย่างปลอดภัย ประกอบด้วยขั้นตอนการปิดประตู ลิ้นน้ำ และท่อต่างๆ ที่เปิดออกนอกตัวเรือ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุน้ำรั่วเข้าเรือขณะดำ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน และการเปิดลิ้นหรือท่อต่างๆ หลังจากที่ได้ทำ Rig for Dive ไปแล้วจะต้องได้รับอนุญาติจาก ผบ.เรือเท่านั้น  R
Skimmer – ชื่อเรียกเชิงดูแคลนสำหรับเรือผิวน้ำหรือชาวเรือผิวน้ำ ซึ่งถูกจำกัดการเคลื่อนที่แค่ 2 มิติอยู่บนผิวน้ำเท่านั้น ในขณะที่ชาวเรือดำน้ำมีความภาคภูมิใจในอิสระที่จะเคลื่อนที่ใต้น้ำได้ 3 มิติในทุกทิศทาง และสามารถอาศัยประโยชน์จากสภาพแวดล้อมในทะเลได้อย่างเต็มที่  S
Target – เรือผิวน้ำ, เรือเป้า, There are two types of vessels: submarines and targets  T
UWT – Underwater Telephone หรือโทรศัพท์ใต้น้ำ ใช้สำหรับการสื่อสารใต้น้ำในระยะไม่ไกลมากผ่านการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงด้วย Transducer โดยปกติแล้วสามารถทำงานได้ในโหมด Voice (AM) และการส่งรหัสมอร์ส  U
Water Slug – การยิงท่อตอร์ปิโดเปล่าโดยใช้แรงดันน้ำ ใช้สำหรับการฝึกยิงตอร์ปิโดแบบ Non-Swim-Out ซึ่งต้องใช้แรงดันน้ำผลักลูกตอร์ปิโดออกจากท่อตอร์ปิโด (ต่างจากการยิงตอร์ปิโดแบบ Swim-Out ที่ลูกตอร์ปิโดจะขับเคลื่อนตัวเองออกจากท่อ) การยิง Water Slug มีขั้นตอนเหมือนการยิงลูกตอร์ปิโดจริงทุกอย่างยกเว้นภายในท่อตอร์ปิโดไม่มีลูกตอร์ปิโดบรรจุอยู่  W
XBT หรือ SSXBT – ทุ่นวัดอุณหภูมิน้ำทะเล หรือ Expendable Bathythermograph ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิน้ำทะเลตลอดช่วงความลึกเพื่อนำไปคำนวณความเร็วเสียงใต้น้ำ โดยที่เรือดำน้ำไม่ต้องเปลี่ยนความลึกเพื่อทำการวัดด้วยตนเอง ทุ่น XBT หรือ SSXBT สามารถยิงออกจากท่อ Signal Ejector ซึ่งมีขั้นตอนการยิงคล้ายท่อตอร์ปิโด และจำเป็นต้องมีมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันน้ำทะเลรั่วเข้าเรือ  X
Zero Time – เวลาที่นับเป็นเวลาเริ่มต้นสำหรับการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเรือดำน้ำ ได้แก่ Arrival Zero (AZER) Time และ Surfacing Zero (SZER) Time คือเวลาที่หน่วยควบคุมเรือดำน้ำควรได้รับรายงาน Check Arrival Report และ Surfacing Signal ซึ่งจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นของเวลาที่จะต้องเริ่มการค้นหาและช่วยเหลือเรือดำน้ำ หากยังไม่ได้รับรายงานหรือการติดต่อจากเรือดำน้ำภายในระยะเวลาที่กำหนด  Z

ที่มา
http://foxtrotalpha.jalopnik.com/all-the-wacky-submarine-terms-you-never-knew-you-wanted-1708297555
http://foxtrotalpha.jalopnik.com/even-more-wacky-submarine-terms-you-never-knew-you-want-1711910869
http://www.perch-base.org/glossary.htm
http://www.joebuff.com/gloss.htm
http://www.grangerlandrfd.com/submarine-life-or-living-in-a-sewer-pipe
https://www.facebook.com/satsel.hiukencana/photos/pb.327785550607281.-2207520000.1439362042./901628459889651/
http://www.oneternalpatrol.com/

Advertisements

One thought on “ภาษาชาวเรือดำน้ำ A-Z

  1. Pingback: เรือดำน้ำจีนกับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ | กัปตันนีโม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s