ว่าด้วยเรื่องวินัยทหาร

ทหารต้องมีเกียรติและมีวินัยมากกว่าประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เพราะทหารมียศมีตำแหน่ง แต่เพราะทหารเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจให้จับอาวุธเพื่อปกป้องความอยู่รอดของประชาชนในยามวิกฤต ดังนั้นทหารจะต้องมีวินัยและปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัย ในขณะเดียวกันทหารต้องมีเกียรติในการรักษาความถูกต้องและไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสิ่งที่ผิดกฎ ระเบียบ หรือจริยธรรม

ทหารที่ดีจะปฏิบัติตามคำสั่งถึงแม้คำสั่งนั้นจะฝืนความรู้สึกของตน เพราะทหารถูกฝึกมาให้เสียสละเพื่อความถูกต้องและเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน ดังนั้นหากคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและจริยธรรมแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องเรียกหาวินัยจากผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนผู้ที่หลับหูหลับตาทำตามคำสั่งโดยไม่สนใจผิด-ชอบ-ชั่ว-ดี ก็ไม่ต่างจากวัวควายที่ถูกจูงจมูกไปมา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s