“Wendy” วิศวกรหญิงผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบเรือดำน้ำใหม่ของเนเธอร์แลนด์

ในช่วงทศวรรษที่ 1990 หลังสิ้นสุดสงครามเย็น เป็นช่วงความไม่แน่นอนของขีดความสามารถด้านเรือดำน้ำของ ทร.เนเธอร์แลนด์ จากการตัดสินใจลดจำนวนเรือดำน้ำลงจาก 6 ลำ เหลือ 4 ลำด้วยการปลดประจำการเรือดำน้ำชั้น Zwaardvis และการเริ่มเข้าประจำการของเรือดำน้ำชั้น Walrus ในช่วงของการถูกปรับลดงบประมาณ นอกจากนี้ Jan Jaap van Rijn ซึ่งเป็นวิศวกรผู้ออกแบบเรือดำน้ำชั้น Walrus ได้เกษียณอายุลงโดยที่ไม่มีคนมาทดแทน และไม่มีแนวโน้มที่เนเธอร์แลนด์จะจัดหาเรือดำน้ำใหม่ในระยะเวลาอันสั้น

Jan Jaap van Rijn ผู้ออกแบบเรือดำน้ำชั้น Walrus (ภาพจาก Marineschepen.nl)

วิศวกรหน้าใหม่

หลังจากเวลาผ่านไปกว่าสิบปี Wendy van den Broek-de Bruin ได้เข้าทำงานที่สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ (Defensie Materieel Organisatie – DMO) ของกระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์ หลังจบการศึกษาด้านการออกแบบเรือจากมหาวิทยาลัย Delft University of Technology โดยเธอได้เริ่มงานในช่วงสุดท้ายของโครงการเรือ Joint Support Ship (JSS) ซึ่งในระหว่างการทำงานที่ DMO นั้น Wendy เริ่มสนใจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเรือดำน้ำ จนกระทั่งต่อมาได้รับการทาบทามให้เป็นวิศวกรเพียงคนเดียวที่รับผิดชอบการออกแบบเรือดำน้ำใหม่ทดแทนเรือดำน้ำชั้น Walrus จนได้รับฉายาว่า Jan Jaap van Rijn คนใหม่

Wendy วิศวกรหญิงผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบเรือดำน้ำใหม่ของเนเธอร์แลนด์ (ภาพจาก Marineschepen.nl)

Wendy เป็นวิศวกรออกแบบเพียงคนเดียวในช่วงแรกของการทำงานในโครงการเรือดำน้ำ โดยเธอมีความรับผิดชอบในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเรือดำน้ำและติดตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเรือดำน้ำเพื่อรักษาองค์ความรู้ในการออกแบบเรือดำน้ำให้มีความทันสมัย เนื่องจากการทำงานของเรือดำน้ำมีความซับซ้อนกว่าเรือผิวน้ำมาก ตัวอย่างเช่นในการปรับแต่งน้ำหนักเรือเพื่อรักษาสมดุลใต้น้ำ การเปลี่ยนแปลงภายในเรืออาจทำให้สมดุลน้ำหนักเปลี่ยนแปลงไป หรือการยิงตอร์ปิโดจะทำให้น้ำหนักของเรือลดลง เป็นต้น แต่เธอไม่สามารถพูดถึงงานที่เธอทำได้ เนื่องจากขณะนั้นกระทรวงกลาโหมยังอยู่ในช่วงถูกจำกัดงบประมาณ และยังไม่มีสัญญาณของการเริ่มโครงการเรือดำน้ำใหม่ ซึ่งการพูดถึงการออกแบบเรือดำน้ำใหม่ก่อนเวลาอันควรอาจการถูกโจมตีตั้งแต่ยังไม่เริ่มโครงการได้

จากผู้บุกเบิกหนึ่งเดียวไปเป็นส่วนหนึ่งของทีม

เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้เห็นชอบโครงการเรือดำน้ำใหม่เพื่อทดแทนเรือดำน้ำชั้น Walrus และได้มีการตั้งทีมงานโครงการเรือดำน้ำทดแทนขึ้นอย่างเป็นทางการ ทำให้ Wendy ได้เปลี่ยนสถานะจากผู้บุกเบิกหนึ่งเดียวกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานโครงการเรือดำน้ำเนเธอร์แลนด์ และเธอเพิ่งสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงานที่เธอทำได้เป็นครั้งแรก

การทำงานในทีมงานขนาดใหญ่ทำให้ Wendy พบว่าการออกแบบเรือดำน้ำเป็นการใช้ศิลปะของการทำงานร่วมกับผู้อื่นเท่าๆ กับการคำนวณทางวิศวกรรม เนื่องจากแต่ละฝ่ายมีความต้องการที่แตกต่างกันไป และการออกแบบรองรับความต้องการของทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จนกระทั่งมีคำกล่าวว่า ‘A good designer has no friends.” เนื่องจากวิศวกรออกแบบไม่สามารถทำตามความต้องการของทุกคนในเวลาเดียวกันได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Jan Jaap van Rijn ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเรื่องความเข้มงวดและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้เรือดำน้ำชั้น Walrus มีคุณภาพสูงสุดโดยไม่สนใจว่าจะต้องกระทบกระทั่งกับใครบ้าง แต่ Wendy มีมุมมองที่ต่างออกไป สำหรับเธอแล้วการออกแบบที่ดีเป็นผลผลิตของการทำงานเป็นทีม และเธอพยายามสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันมากกว่าการใช้ความเข้มงวดและการลงโทษ

เรือดำน้ำชั้น Walrus ยังคงเป็นขีดความสามารถหลักของกองเรือดำน้ำเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน (ภาพจาก Marineschepen.nl)

การออกแบบสำหรับอนาคตในปี ค.ศ.2040

หน้าที่อีกประการหนึ่งของวิศวกรออกแบบคือการมองไปถึงอนาคต เรือดำน้ำใหม่ของเนเธอร์แลนด์จะเริ่มประจำการในปี ค.ศ.2025 แต่วิศวกรออกแบบที่ดีต้องมองไปถึงปี ค.ศ.2040 และเรือดำน้ำยังคงต้องยังคงเป็นเรือที่มีขีดความสามารถสูงเมื่อถึงเวลานั้น ในขณะเดียวกันเรือดำน้ำไม่ใช่ห้องทดลองสำหรับเทคโนโลยีแปลกใหม่ และระบบต่างๆ ของเรือดำน้ำจะต้องมีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูงสุด ซึ่งวิศวกรออกแบบจะต้องรักษาสมดุลระหว่างการออกแบบขีดความสามารถสำหรับอนาคตและความเชื่อถือได้

นอกจากเทคโนโลยีและขีดความสามารถแล้ว ความเป็นอยู่ในเรือดำน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญ วิศวกรออกแบบต้องคาดการณ์ล่วงหน้าไปถึงอนาคต แต่ไม่มีใครบอกได้แน่นอนว่ามาตรฐานความเป็นอยู่ในปี ค.ศ.2040 จะเป็นอย่างไร ซึ่ง Wendy ใช้การรับฟังความเห็นของนักเรือดำน้ำปัจจุบันร่วมแนวโน้มความต้องการความเป็นส่วนตัวของคนรุ่นใหม่ และเธอต้องพยายามหาสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด เนื่องจากเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษาตามมาภายหลัง

แบบจำลองทำด้วยไม้ของห้องศูนย์ยุทธการในเรือดำน้ำชั้น Zwaardvis (ภาพจาก Marineschepen.nl)

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ช่วยในการออกแบบเรือดำน้ำคือการใช้โมเดล 3D และ Virtual Reality โดยวิศวกรออกแบบสามารถมองเห็นภาพจำลองภายในเรือดำน้ำได้ก่อนการสร้างเรือจริง แต่ Wendy ยังคงมองเห็นข้อดีของการสร้างแบบจำลองบางส่วนของเรือดำน้ำเท่าขนาดจริงด้วยไม้ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบเรือดำน้ำชั้น Walrus เมื่อกว่า 30 ปีก่อน โดยแบบจำลองด้วยไม้ช่วยให้วิศวกรออกแบบได้มีความรู้สึกจริงของความคับแคบและการเดินชนอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งยังไม่สามารถสัมผัสได้ด้วย Virtual Reality

เรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดของโครงการอื่น

โครงการเรือดำน้ำเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนสูงมาก ตัวอย่างเช่น เรือดำน้ำชั้น Walrus มีชิ้นส่วนประมาณ 5 แสนชิ้น มากกว่าเรือฟริเกตประมาณ 3 เท่า ภายในขนาดตัวเรือที่เล็กกว่าเรือฟริเกต จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และมีตัวอย่างให้เห็นได้ในโครงการเรือดำน้ำของประเทศอื่น เช่น สเปน, กรีซ, ออสเตรเลีย, เกาหลีใต้ และแคนาดา โดยแต่ละโครงการก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไป  และส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง Wendy กล่าวว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดของโครงการอื่นมีส่วนช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาในโครงการเรือดำน้ำของเนเธอร์แลนด์ได้

เรือดำน้ำชั้น Walrus มีชิ้นส่วนประมาณ 5 แสนชิ้น มากกว่าเรือฟริเกต 3 เท่า (ภาพจาก Marineschepen.nl)

นอกจากการขีดความสามารถและความสะดวกสบายแล้ว การออกแบบเรือดำน้ำยังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายตลอดช่วงอายุการใช้งาน โดย Wendy ได้ประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากโครงการเรือ JSS ในการทำความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและจากออาศัยประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากอู่ต่อเรือเอง

ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของการออกแบบเรือดำน้ำคือจำนวนการผลิตที่มีเพียงไม่กี่ลำ ต่างจากการผลิตเครื่องบิน รถยต์ หรือโทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้การออกแบบเรือดำน้ำไม่มีโอกาสลองผิดลองถูก และต้องออกแบบเรือที่ดีตั้งแต่ลำแรก ภายใต้งบประมาณที่จำกัด และสามารถดำรงขีดความสามารถได้ตลอดอายุการใช้งานประมาณ 30 ปี ซึ่ง Wendy เน้นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เช่น ตัวเรือทนความดัน อุทกพลศาสตร์ และระบบอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีวิศวกรออกแบบเป็นเหมือนศูนย์กลางของใยแมงมุมที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน และคุณภาพของเรือดำน้ำไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวิศวกรออกแบบ แต่ขึ้นอยู่กับทีมงานทั้งหมด

Wendy กล่าวถึงความอยู่รอดและการลดการถูกตรวจจับของเรือดำน้ำ ในงาน TechBase 2015 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา (ภาพจาก Marineschepen.nl)

วิศวกรหญิงในโลกของผู้ชาย

การทำงานในหน่วยงาน DMO ของกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการเรือดำน้ำซึ่งมีผู้หญิงเพียงไม่กี่คน เปรียบเสมือนการทำงานในโลกของผู้ชาย แต่นั่นไม่ได้ทำให้ Wendy รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามเธอกลับรู้สึกว่าเทคโนโลยีเรือดำน้ำเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และเธอได้ทำงานที่เธอชอบ

Marie Nicod วิศวกรออกแบบเรือดำน้ำของบริษัท DCNS (ภาพจาก Marineschepen.nl)

Wendy ไม่ใช่วิศวกรหญิงเพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่ออกแบบเรือดำน้ำ ในการประชุม Underwater Defense Technology 2015 ที่เมือง Rotterdam เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Wendy ได้พบกับ Marie Nicod ซึ่งเป็นวิศวกรออกแบบเรือดำน้ำของบริษัท DCNS ของฝรั่งเศส แต่การเป็นวิศวกรหญิงในโลกของเรือดำน้ำยังคงสร้างความแปลกใจให้กับผู้ชายหลายคน

อนาคตที่ไม่แน่นอน

ถึงแม้ Wendy จะทำงานออกแบบเรือดำน้ำมาเป็นเวลาหลายปี แต่โครงการเรือดำน้ำของเนเธอร์แลนด์เพิ่งจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อกลางปีที่ผ่านมา และการดำเนินโครงการต่อไปในทุกขั้นตอนจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาล และถึงแม้ว่าเรือดำน้ำจะเป็นอาวุธที่มีความอ่อนตัวและสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบในสถานการณ์ทางทะเลในอนาคต แต่ขีดความสามารถรวมทั้งการปฏิบัติการของเรือดำน้ำมักเป็นความลับที่ไม่เป็นที่เปิดเผยทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนโครงการเรือดำน้ำของเนเธอร์แลนด์ และการตัดสินใจทางการเมืองเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทำให้อนาคตของโครงการเรือดำน้ำของเนเธอร์แลนด์ยังคงมีความไม่แน่นอน ซึ่ง Wendy กล่าวว่าเธอยังไม่มีแผนว่าจะเปลี่ยนงานไปทำอะไรหากไม่ได้เป็นวิศวกรออกแบบเรือดำน้ำ

ที่มา – http://marineschepen.nl/dossiers/interview-Wendy-van-den-Broek-nieuwe-onderzeeboten.html

Advertisements

One thought on ““Wendy” วิศวกรหญิงผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบเรือดำน้ำใหม่ของเนเธอร์แลนด์

  1. Pingback: เรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้ากับการป้องปรามทางยุทธศาสตร์ | กัปตันนีโม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s