RSS Challenger ศูนย์ฝึกเรือดำน้ำแห่งใหม่ของ ทร.สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ทร.สิงคโปร์ได้ปลดระวางประจำการเรือดำน้ำ RSS Challenger กับ RSS Centurion และได้ทำพิธีเปิดศูนย์ฝึกเรือดำน้ำ “RSS Challenger” ขึ้นแทน เพื่อเป็นหน่วยฝึกกำลังพลที่จะบรรจุเป็นนักเรือดำน้ำใหม่ รวมทั้งเป็นหน่วยกำหนดมาตรฐานการฝึกของกองเรือ 171 ซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติการเรือดำน้ำของ ทร.สิงคโปร์

พิธีเปิดศูนย์ฝึกเรือดำน้ำของ ทร.สิงคโปร์ (ภาพจาก ทร.สิงคโปร์)

ทร.สิงคโปร์เริ่มการฝึกกำลังพลเรือดำน้ำตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2538 หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติการจัดหาเรือดำน้ำเก่าชั้น Sjöormen (A12) ลำแรกจากสวีเดน โดยได้ทำการปรับปรุงเรือสำหรับการปฏิบัติงานในเขตร้อนและตั้งชื่อใหม่ว่าเรือดำน้ำชั้น Challenger เพื่อฝึกความชำนาญและสะสมประสบการณ์ก่อนจะจัดหาเรือดำน้ำที่มีขีดความสามารถสูงต่อไป ซึ่งในขณะนั้น ทร.สิงคโปร์ยังไม่เคยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรือดำน้ำมาก่อน จึงได้เริ่มส่งกำลังพลไปรับการฝึกจาก ทร.สวีเดน เริ่มจากการฝึกขั้นพื้นฐาน เช่น ความปลอดภัยและการหนีภัยจากเรือดำน้ำ, การเดินเรือใต้น้ำ, การใช้งานระบบอุปกรณ์ต่างๆ, การบำรุงรักษาเรือดำน้ำ ไปจนถึงการปฏิบัติการและยุทธวิธีเรือดำน้ำในสถานการณ์ต่างๆ

เรือดำน้ำชั้น Challenger ของ ทร.สิงคโปร์ (ภาพจาก ทร.สิงคโปร์)

หลังจากกำลังพลประจำเรือชุดแรกเสร็จสิ้นการฝึกในสวีเดนในปี พ.ศ.2543  ทร.สิงคโปร์ก็ได้เริ่มการฝึกนักเรือดำน้ำในประเทศทันที คู่ขนานไปกับการฝึกกำลังพลประจำเรือชุดที่เหลือในสวีเดน โดย ทร.สิงคโปร์ได้จัดการฝึกตามแบบการฝึกของ ทร.สวีเดน และเมื่อเวลาผ่านไปได้มีการปรับปรุงการจัดการฝึกเพื่อให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติการและลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติการของเรือดำน้ำสิงคโปร์ โดยยังคงพื้นฐานการฝึกตามแบบการฝึกของ ทร.สวีเดน

ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ทร.สิงคโปร์ได้จัดหาเรือดำน้ำชั้น Västergötland (A17) จำนวน 2 ลำจากสวีเดน โดยทำการปรับปรุงและติดตั้งระบบขับเคลื่อน AIP เพิ่มเติมเทียบเท่าเรือดำน้ำชั้น Södermanland ของ ทร.สวีเดน และตั้งชื่อใหม่ว่าเรือดำน้ำชั้น Archer ซึ่ง ทร.สิงคโปร์ได้ส่งกำลังพลไปรับการฝึกที่สวีเดนระหว่างปี พ.ศ.2550-2554 และได้เริ่มการฝึกกำลังพลประจำเรือดำน้ำชั้น Archer ในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา

การฝึกถือท้ายเรือดำน้ำในเครื่องฝึก (ภาพจาก ทร.สิงคโปร์)

ศูนย์ฝึกเรือดำน้ำแห่งใหม่ของ ทร.สิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางการฝึกกำลังพลประจำเรือดำน้ำของ ทร.สิงคโปร์ ประกอบด้วยการฝึกและการศึกษาในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการเรือดำน้ำ เช่น การควบคุมและบังคับบัญชา, การสื่อสาร, ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอาวุธ โดย ทร.สิงคโปร์ได้จัดหาเครื่องฝึกจำลองสำหรับการฝึกจำนวน 2 ระบบ ได้แก่ เครื่องฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำ (Submarine Command Team Trainer – SCTT) และเครื่องฝึกการควบคุมเรือดำน้ำ (Submarine Steering and Diving Trainer – SSDT) จากบริษัท Rheinmetall Defence ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำของ ทร.เกาหลีใต้ และ ทร.ไทยด้วย

เครื่องฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำ (SCTT) ของ ทร.สิงคโปร์ เริ่มเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2555 เป็นระบบจำลองการทำงานของห้องศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำ สำหรับฝึกการปฏิบัติการและยุทธวิธีเรือดำน้ำภายใต้สภาพแวดล้อมจำลองที่มีความเสมือนจริง โดยมีส่วนประกอบได้แก่ ระบบอำนวยการรบ, ระบบตรวจจับทั้งโซนาร์ ESM และกล้อง Periscope, และระบบอาวุธ โดยสามารถทำการปรับเปลี่ยนระบบย่อยภายในได้เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์การฝึก

นอกจากการจำลองระบบศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำทั้งระบบแล้ว เครื่องฝึก SCTT ของ ทร.สิงคโปร์ยังสามารถใช้ทำการฝึกแบบ Stand-Alone เพื่อฝึกพนักงานประจำเครื่องได้อีกด้วย โดยการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งกล้อง Periscope ในเครื่องฝึกเป็นการจำลองการทำงานของอุปกรณ์จริงที่ติดตั้งบนเรือดำน้ำของ ทร.สิงคโปร์ สามารถทำการฝึกได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง ไปจนถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีมในสถานการณ์ทางยุทธวิธีที่มีความซับซ้อน อีกทั้งการใช้มาตรฐาน Distributed Interactive Simulation ช่วยให้เครื่องฝึก SCTT ของ ทร.สิงคโปร์ สามารถเชื่อมต่อการทำงานกับเครื่องฝึกอื่นได้ และสามารถบันทึกสถานการณ์ฝึกและข้อมูลต่างๆ สำหรับการวิเคราะห์และสรุปผลการฝึกในภายหลังได้

มีข้อสังเกตว่าเรือดำน้ำชั้น Challenger ของ ทร.สิงคโปร์ เข้าประจำการครบทั้ง 4 ลำเมื่อปี พ.ศ.2547 แต่ ทร.สิงคโปร์จัดหาเครื่องฝึก SCTT ในปี พ.ศ.2555 และตั้งศูนย์ฝึกเรือดำน้ำอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2558 ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการจัดหาเรือดำน้ำชั้น Archer ซึ่งมีแนวโน้มว่าการจัดหาเรือดำน้ำชั้น Challenger จำนวน 4+1 ลำของ ทร.สิงคโปร์ เป็นการซื้อเรือดำน้ำเก่าเพื่อใช้สำหรับการฝึกสะสมประสบการณ์ในขั้นเริ่มต้น ก่อนที่จะจัดหาเรือดำน้ำที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นคือเรือดำน้ำชั้น Archer โดยเครื่องฝึกและศูนย์ฝึกเรือดำน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการฝึกกำลังพลประจำเรือดำน้ำชั้น Archer ในขั้นของการฝึกบนบกและการฝึกจำลอง ร่วมกับการฝึกในทะเลด้วยเรือดำน้ำชั้น Challenger อีก 2 ลำที่เหลืออยู่

เครื่องฝึก SCTT ของ ทร.สิงคโปร์ (ภาพจาก Cyberpioneer TV)

ในส่วนของเครื่องฝึกการควบคุมเรือดำน้ำ (Submarine Steering and Diving Simulator – SSDT) เป็นการจำลองการทำงานของเครื่องถือท้ายเรือดำน้ำ และระบบควบคุมการดำ (Diving Station) สำหรับฝึกการดำและการควบคุมเรือดำน้ำด้านการช่างกล เช่น การควบคุมถังดำ (Main Ballast Tank), ระบบขับเคลื่อน, ระบบการถ่ายเทของเหลว และระบบอากาศอัด โดยเครื่องฝึก SSDT ติดตั้งบนฐานแท่นเคลื่อนที่ที่สามารถจำลองอาการโคลงของเรือได้ถึง +/- 60 องศา ช่วยให้สามารถฝึกการปฏิบัติงานและการแก้ไขเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายจนไม่สามารถทำการฝึกได้ในเรือดำน้ำจริง โดยยังคงความสมจริงและความปลอดภัยสำหรับผู้รับการฝึก

เครื่องฝึกการควบคุมเรือดำน้ำ (ภาพจากบริษัท Rheinmetall Defence)

การใช้ฐานแท่นที่สามารถจำลองอาการโคลงของเรือ นอกจากจะเพิ่มความเสมือนจริงแล้ว ยังเป็นการฝึกความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาในขณะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้สะดวก โดยมุมเอียงตั้งแต่ 20 องศาขึ้นไปจะเริ่มสร้างความลำบากในการเคลื่อนไหวของผู้รับการฝึก และเครื่องฝึก SSDT ทำมุมเอียงสูงสุดได้ถึง 60 องศา ซึ่งจะเป็นสถานการณ์อันตรายร้ายแรงหากเกิดขึ้นกับเรือดำน้ำจริงในทะเล แต่กำลังพลประจำเรือดำน้ำสามารถทำการฝึกการแก้ไขสถานการณ์ร้ายแรงในเครื่องฝึกได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลของบริษัท Rheinmetall Defence ระบุว่าเครื่องฝึก SSDT สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องฝึก SCTT เพื่อทำการฝึกในสถานการณ์เดียวกันได้ แต่ยังไม่เป็นที่เปิดเผยว่า ทร.สิงคโปร์ ทำการเชื่อมต่อเครื่องฝึกทั้ง 2 เครื่องหรือไม่

ภาพจำลองเรือดำน้ำชั้น 218SG ของ ทร.สิงคโปร์ (ภาพจากบริษัท TKMS)

นอกจากการเปิดศูนย์ฝึกเรือดำน้ำแห่งใหม่แล้ว ทร.สิงคโปร์ กำลังอยู่ระหว่างการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการเรือดำน้ำเพิ่มเติม โดยได้จัดหาเรือดำน้ำชั้น 218SG จำนวน 2 ลำจากบริษัท TKMS ประเทศเยอรมนี เมื่อปลายปี พ.ศ.2556 เพื่อทดแทนเรือดำน้ำเก่าชั้น Challenger อีก 2 ลำที่เหลือตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ซึ่งเรือดำน้ำดังกล่าวเป็นการปรับปรุงแบบร่วมกันระหว่างบริษัท TKMS กับ ทร.สิงคโปร์ และจะติดตั้งระบบอำนวยการรบที่เป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างบริษัท Atlas Elektronik ของเยอรมนี ร่วมกับบริษัท ST Engineering ของสิงคโปร์


เรียบเรียงจาก “Simulated Depths: The RSN’s Submarine Training Centre” จากนิตยสาร Jane’s International Defence Review ฉบับเดือนกรกฎาคม 2558

Advertisements

2 thoughts on “RSS Challenger ศูนย์ฝึกเรือดำน้ำแห่งใหม่ของ ทร.สิงคโปร์

  1. Pingback: เรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้ากับการป้องปรามทางยุทธศาสตร์ | กัปตันนีโม

  2. Pingback: การฝึกนักเรือดำน้ำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก | กัปตันนีโม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s