ทร.สหรัฐฯ กับข้อจำกัดด้านขีดความสามารถในการต่อต้านเรือผิวน้ำ

151207-N-ZZ999-435

เรือพิฆาตชั้น Zumwalt ของ ทร.สหรัฐฯ มีขีดความสามารถจำกัดในการต่อต้านเรือผิวน้ำ (ภาพจาก USNI)

สืบเนื่องจากการประเมินภัยคุกคามและการปรับยุทธศาสตร์การใช้กำลังของ ทร.สหรัฐฯ หลังช่วงสงครามเย็น ทำให้ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ทร.สหรัฐฯ หันไปเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการโจมตีฝั่ง, การป้องกันภัยทางอากาศ และการต่อต้านสงครามอสมมาตร มากกว่าภารกิจดั้งเดิมของกำลังทางเรือในการต่อต้านเรือผิวน้ำ (และการปราบเรือดำน้ำ) ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากการออกแบบและสร้างเรือพิฆาตชั้น Zumwalt กับเรือ LCS และการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของเรือพิฆาตชั้น Arleigh Burke กับการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-อากาศตระกูล Standard Missile อีกทั้งเรือรบสมัยใหม่ยังเน้นการใช้อาวุธป้องกันตนเองมากกว่าการรองรับความเสียหายจากการถูกโจมตี (ต่างจากเรือประจัญบานในสมัยสงครามโลกที่ออกแบบให้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีได้) ซึ่งหากอาวุธของฝ่ายตรงข้ามมีขีดความสามารถที่สูงกว่าแล้วจะทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดการสูญเสียเป็นอย่างมาก
33a1ff809d91c2afa90c1fc1d361d77d

อาวุธปล่อยนำวิถีตระกูล Standard Missile เป็นอาวุธป้องกันภัยทางอากาศหลักของ ทร.สหรัฐฯ (ภาพจาก USNI)

นอกจากนี้ ทร.สหรัฐฯ ได้ว่างเว้นจากการรบทางเรือมาเป็นเวลานาน โดยเรือรบรุ่นใหม่ลำสุดท้ายของ ทร.สหรัฐฯ ที่จมเรือข้าศึกในสถานการณ์จริงคือเรือฟริเกต USS Simpson (FFG 56) ซึ่งจมเรือเร็วโจมตีอาวุธปล่อยนำวิถี (เรือ รจอ.) ของ ทร.อิหร่านในปฏิบัติการ Operation Praying Mantis เมื่อปี ค.ศ.1988 และ ทร.สหรัฐฯ ได้ปลดประจำการเรือฟริเกต USS Simpson เมื่อเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา ทำให้ในปัจจุบันคงเหลือเรือฟริเกต USS Constitution สมัยสงครามประกาศเอกราชสหรัฐฯ เป็นเรือรบในประจำการของ ทร.สหรัฐฯ เพียงลำเดียวที่เคยจมเรือข้าศึก (ทร.สหรัฐฯ ยังคงเก็บรักษาเรือ USS Constitution ไว้โดยยังไม่ปลดระวางประจำการ)
635792958559940285-USS-Simpson-Decomis

พิธีปลดระวางประจำการเรือฟริเกต USS Simpson (ภาพจาก NavyTimes)

จากแนวโน้มดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ทร.สหรัฐฯ กำลังประสบปัญหาความล่าช้าในการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ เพื่อทดแทนอาวุธปล่อยนำวิถี Harpoon ซึ่งเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำหลักของ ทร.สหรัฐฯ ที่มีใช้มานานกว่า 30 ปีแล้ว
นอกจากความล่าช้าของ ทร.สหรัฐฯ เองแล้ว การพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำของรัสเซียและจีนอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ ทร.สหรัฐฯ กำลังตกที่นั่งลำบากในสถานการณ์การรบทางเรือ โดยเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำรุ่นใหม่ของค่ายรัสเซียและจีนส่วนใหญ่ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำที่มีระยะยิงไกลและมีความเร็วสูงกว่าอาวุธปล่อยนำวิถี Harpoon ของสหรัฐฯ ตัวอย่างเช่น อาวุธปล่อยนำวิถี YJ-62A ของจีน ที่มีระยะยิง 400 กม. (ประมาณ 215 ไมล์ทะเล) กับอาวุธปล่อยนำวิถี 3M-54/3M-54E1 Kalibr/Klub ของรัสเซีย ที่มีระยะยิง 220-300 กม. และสามารถเข้าหาเป้าด้วยความเร็วเหนือเสียงมากกว่า Mach 0.8-2 (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ในขณะที่อาวุธปล่อยนำวิถี Harpoon ของสหรัฐฯ มีระยะยิงประมาณ 140-280 กม. (ประมาณ 75-150 ไมล์ทะเล ขึ้นอยู่กับรุ่น) ที่ความเร็ว Mach 0.8 และเรือพิฆาตชั้น Zumwalt มีอาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำเพียงแค่ปืนใหญ่ AGS ระยะยิง 150 กม. (ประมาณ 83 ไมล์ทะเล) จำนวน 2 กระบอก
CNS_Haikou_(DDG-171)_in_Rim_of_the_Pacific_(RIMPAC)_Exercise_2014

เรือพิฆาตชั้น Luyang II (Type 052C) ของจีน ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถี YJ-62/YJ-62A ระยะยิงไกลสุด 400 กม. (ภาพจาก Wikipedia)

ด้วยเหตุนี้ ทร.สหรัฐฯ จึงกำลังเร่งหามาตรการแก้ไขระยะสั้น ในระหว่างรอการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำรุ่นใหม่ เช่น การเพิ่มโหมดการโจมตีเป้าเรือผิวน้ำให้กับอาวุธปล่อยนำวิถี SM-6 และการปรับปรุงอาวุธปล่อยนำวิถี Tomahawk ให้สามารถโจมตีเป้าเรือผิวน้ำได้ อย่างไรก็ดี ปัญหาของมาตรการระยะสั้นคือ อาวุธปล่อยนำวิถี SM-6 ซึ่งเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่อากาศ มีหัวรบขนาดเล็กเกินไปที่จะสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับเรือผิวน้ำ (ทร.สหรัฐฯ เคยใช้อาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-อากาศ SM-1 จำนวน 5 ลูก ต่อเรือตรวจการณ์อิหร่านในอ่าวเปอร์เซียเมื่อปี ค.ศ.1988 แต่ก็ไม่สามารถจมเรือตรวจการณ์ดังกล่าวได้) ส่วนอาวุธปล่อยนำวิถี Tomahawk ใช้ระบบนำวิถีด้วย GPS สำหรับการยิงเป้าบนฝั่งที่อยู่กับที่ และการทดลองยิงใส่เป้าผิวน้ำที่มีการเคลื่อนที่เมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมาต้องอาศัยการส่งข้อมูลตำแหน่งเป้าจากอากาศยาน
rtn_231606

การทดลองยิงอาวุธปล่อยนำวิถี Tomahawk ต่อเป้าเรือผิวน้ำจำลอง (ภาพจาก Raytheon)

ในระหว่างที่ ทร.สหรัฐฯ ยังคงรอการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำรุ่นใหม่ และสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลมีความผันผวนไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆ เรือรบในประจำการของ ทร.สหรัฐฯ เพียงลำเดียวที่เคยจมเรือข้าศึกในสถานการณ์จริงก็ยังคงเป็นเรือใบอายุกว่า 200 ปี
landscape-1444076853-1437318.jpg

เรือฟริเกต USS Constitution อายุกว่า 200 ปี เป็นเรือรบในประจำการเพียงลำเดียวของ ทร.สหรัฐฯ ที่เคยจมเรือข้าศึก (ภาพจาก Popular Mechanics)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s