การปรับปรุงเรือดำน้ำ Zr.Ms.Zeeleeuw ของ ทร.เนเธอร์แลนด์

header1_update-walrusklasse-headerfoto-1b

เรือดำน้ำ Zr.Ms.Zeeleeuw ระหว่างการปรับปรุง (ภาพจาก ทร.เนเธอร์แลนด์)

ทร.เนเธอร์แลนด์ ใกล้เสร็จสิ้นการปรับปรุงเรือดำน้ำ Zr.Ms.Zeeleeuw ซึ่งเป็นเรือดำน้ำชั้น Walrus ลำแรกที่เข้ารับการปรับปรุงยืดอายุ โดย ทร.เนเธอร์แลนด์มีแผนปรับปรุงยืดอายุเรือดำน้ำชั้น Walrus จำนวน 4 ลำ ไปจนถึงปี ค.ศ.2025 เป็นอย่างน้อย จนกว่าจะมีโครงการเรือดำน้ำใหม่ทดแทน ซึ่งจะเป็นการยืดอายุเรือไปอีกประมาณ 10 ปี เกินกว่าอายุการใช้งาน 25 ปีตามการออกแบบเดิมของเรือ

duo-stoom-walrus

การปรับปรุงพื้นผิวตัวเรือเพื่อเตรียมติดตั้งแผ่นดูดกลืนเสียงใหม่ (ภาพจาก ทร.เนเธอร์แลนด์)

การปรับปรุงเรือดำน้ำชั้น Walrus เป็นการดำเนินการควบคู่ไปกับวงรอบการซ่อมบำรุงใหญ่ของเครื่องยนต์ดีเซล โดยเป็นการปรับปรุงตัวเรือและอุปกรณ์ภายในใหม่เกือบทั้งหมด ตั้งแต่การเปลี่ยนแผ่นดูดกลืนเสียงบนตัวเรือภายนอก ซึ่งจะต้องลอกแผ่นเดิมออกและทำความสะอาดตัวเรือเป็นอย่างดี ไปจนถึงการปรับปรุงระบบอำนวยการรบ ระบบอาวุธ ระบบสื่อสาร ระบบเดินเรือ และการเปลี่ยนฉนวนไยแก้วภายในตัวเรือ ซึ่งการปรับปรุงเรือดำน้ำ Zr.Ms.Zeeleeuw ใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 3 ปี

6_mast_update-walrusklasse-foto-6

เรือดำน้ำ Zr.Ms.Zeeleeuw ติดตั้งกล้อง Optronic Mast สามารถแสดงภาพความละเอียดสูงบนจอภาพแทนการส่องกล้องแบบเดิม (ภาพจาก ทร.เนเธอร์แลนด์)

การปรับปรุงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการปรับปรุงสิ่งที่เรือดำน้ำชั้น Walrus ทำได้ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น คือการปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถในการรวบรวมภาพสถานการณ์และการหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับ ประกอบด้วยการปรับปรุงระบบตรวจจับ เช่น การติดตั้งกล้อง Optronic Mast และโซนาร์ Mine Avoidance, การปรับปรุงระบบอำนวยการรบจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล, การปรับปรุงระบบสื่อสารให้สามารถรองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียม ช่วยให้สามารถดำรงการสื่อสารได้ในทุกพื้นที่ทั่วโลก และการปรับปรุงระบบอาวุธจากตอร์ปิโด Mk48 Mod4 เป็น Mk48 Mod7 ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูลแบบดิจิตอลกับระบบอำนวยการรบ

3_collage_commandocentrale

ภาพก่อนและหลังการปรับปรุงระบบอำนวยการรบ (ภาพจาก ทร.เนเธอร์แลนด์)

นอกจากการปรับปรุงขีดความสามารถด้านการรบและการรวบรวมข้อมูลข่าวสารแล้ว โครงการปรับปรุงเรือดำน้ำชั้น Walrus ยังรวมถึงการปรับปรุงระบบระบายความร้อน ซึ่งเดิมถูกออกแบบสำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่เขตหนาวเท่านั้น แต่หลังจากการปรับปรุงใหม่จะเพิ่มขีดความสามารถในการระบายความร้อนของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งในเรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการในพื้นที่เขตร้อนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ภายในเรือ นอกจากนี้จะมีการติดตั้งระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แทนโต๊ะแผนที่กระดาษแบบเดิม เพื่อให้มีความปลอดภัยในการเดินเรือตามมาตรฐานปัจจุบัน

5_radioroom

การปรับปรุงระบบสื่อสารช่วยให้สามารถรองรับการสื่อสารดาวเทียมได้ (ภาพจาก ทร.เนเธอร์แลนด์)

การปรับปรุงเรือดำน้ำ Zr.Ms.Zeeleeuw เป็นโครงการนำร่องสำหรับการปรับปรุงเรือดำน้ำชั้น Walrus อีก 3 ลำที่เหลือ ซึ่ง ทร.เนเธอร์แลนด์ ได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อนำเอาประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงเรือดำน้ำอีก 3 ลำที่เหลือ อย่างไรก็ดีเรือดำน้ำชั้น Walrus ทั้ง 4 ลำ อาจมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดภายในและการจัดวางอุปกรณ์ภายในเรือ ซึ่งทำให้การเรียนรู้ไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่การปรับปรุงเรือลำแรก

7_te-water_update-walrusklasse-foto-7

เรือดำน้ำ Zr.Ms.Zeeleeuw ได้รับการปล่อยเรือลงน้ำเมื่อปลายปีที่แล้ว แต่การปรับปรุงเรือยังคงดำเนินต่อไป (ภาพจาก ทร.เนเธอร์แลนด์)

เรือดำน้ำ Zr.Ms.Zeeleeuw ได้รับการปล่อยลงน้ำเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งขั้นตอนสำคัญสุดท้ายคือการทดสอบเรือในทะเลและฝึกกำลังพลประจำเรือให้มีความชำนาญกับระบบและอุปกรณ์ใหม่ที่ติดตั้งบนเรือ โดยคาดว่าเรือจะพร้อมกลับเข้าประจำการในปลายปี 2559 นี้ และจะเป็นกำลังสำคัญของ ทร.เนเธอร์แลนด์ต่อไปอีกใน 10 ปีข้างหน้า

ที่มา – Terug in de eredivisie: IPW maakt Zeeleeuw beter dan ooit

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s