ความสำคัญของระบบอำนวยการรบเรือดำน้ำ – กรณีศึกษาโครงการเรือดำน้ำของออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกแบบเรือดำน้ำจากผู้เสนอโครงการจำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส และเยอรมนี แต่ไม่ว่าผลการคัดเลือกจะออกมาเป็นเรือแบบใด ข้อกำหนดสำคัญของรัฐบาลออสเตรเลียคือเรือดำน้ำดังกล่าวจะต้องติดตั้งระบบอำนวยการรบ AN/BYG-1 ของสหรัฐฯ ที่ ทร.ออสเตรเลีย เป็นผู้คัดเลือก

Film

เรือดำน้ำชั้น Collins ของ ทร.ออสเตรเลีย (ภาพจาก The Interpreter)

การกำหนดให้เรือดำน้ำแบบใหม่ของออสเตรเลียต้องใช้ระบบอำนวยการรบของสหรัฐฯ อาจดูเหมือนเป็นการเข้าข้างเรือดำน้ำของญี่ปุ่น ซึ่งมีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีระบบอาวุธของสหรัฐฯ มากกว่าเรือดำน้ำของทางฝั่งยุโรป อย่างไรก็ดี ฝรั่งเศสและเยอรมนีต่างก็แสดงความพร้อมในการติดตั้งระบบอำนวยการรบของสหรัฐฯ และกล่าวว่าข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้จำกัดความสามารถในการแข่งขันแต่อย่างใด

AN_BYG-1_Tactical_Control_System__TCS_

ระบบอำนวยการรบ AN/BYG-1 ของสหรัฐฯ (ภาพจาก General Dynamics Mission Systems)

ระบบอำนวยการรบทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อระหว่างระบบตรวจจับและระบบอาวุธของเรือดำน้ำ เปรียบได้กับหัวใจสำคัญของขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการของเรือดำน้ำสมัยใหม่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ธรรมชาติของเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้ายังเน้นการปฏิบัติการโดยลำพัง และแทบไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธีกับหน่วยอื่น อีกทั้งการซ่อนพรางของเรือดำน้ำทำให้ไม่สามารถใช้ระบบตรวจจับแบบ Active ที่มีความเสี่ยงในการเปิดเผยตนเอง ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนในการปฏิบัติการของเรือดำน้ำตั้งแต่การตรวจจับ ติดตาม แยกแยะ พิสูจน์ทราบ และกำหนดตำบลที่เป้า เพื่อตัดสินใจในการใช้อาวุธหรือหลบหลีก ส่งผลให้เรือดำน้ำต้องอาศัยขีดความสามารถของตนเองเป็นหลักในการรวบรวมข้อมูลจากระบบตรวจจับต่างๆ มาประมวลผลเป็นภาพสถานการณ์ที่ถูกต้องและทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือดำน้ำที่ออกแบบให้ปฏิบัติการในพื้นที่ใกล้ฝั่ง (Littorals) ยิ่งต้องมีระบบอำนวยการรบที่มีขีดความสามารถสูง เนื่องจากสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่มีความซับซ้อนมากกว่า และปริมาณการเดินเรือที่มีความหนาแน่นมากกว่าในบริเวณทะเลเปิด

Littoral_Zones

พื้นที่ใกล้ฝั่ง (Littorals) มีสภาพแวดล้อมใต้น้ะที่ซับซ้อนและมีการเดินเรือหนาแน่นกว่าในทะเลเปิด (ภาพจาก Wikiwand)

นอกจากการประมวลผลเพื่อรวบรวมภาพสถานการณ์แล้ว หน้าที่ของระบบอำนวยการรบอีกอย่างหนึ่งคือการวางแผนและควบคุมการใช้อาวุธ โดยอาวุธของเรือดำน้ำไม่ว่าจะเป็นตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด หรืออาวุธปล่อยนำวิถี จะรับข้อมูลแผนการยิงจากระบบอำนวยการรบ นอกจากนี้ตอร์ปิโดสมัยใหม่ยังสามารถส่งข้อมูลเป้าที่ตรวจจับได้กลับไปยังระบบอำนวยการรบผ่านทางสายนำสัญญาณเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และแยกแยะอย่างละเอียดได้ ว่าเป้าใดเป็นเป้าหมายหลัก เป้าใดเป็นเรือคุ้มกัน เป้าใดเป็นเรือที่ไม่เกี่ยวข้อง และเป้าใดเป็นเป้าลวง (Countermeasures/Decoys)

f21

ตอร์ปิโดสมัยใหม่ สามารถส่งข้อมูลกลับไปยังระบบอำนวยการรบเพื่อช่วยแยกแยะเป้าได้ (ภาพจาก DCNS)

ระบบอำนวยการรบสมัยใหม่ยังทำหน้าที่เชื่อมต่อและควบคุมการทำงานของยานใต้น้ำประเภท UUV สำหรับการรวมรวมข้อมูลข่าวกรอง สนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ และขยายระยะตรวจจับของเรือดำน้ำ ซึ่ง UUV เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับเรือดำน้ำที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

Collins replacement combat system

ผังการเชื่อมต่อระบบอำนวยการรบสำหรับโครงการเรือดำน้ำใหม่ของออสเตรเลีย (ภาพจาก Submarine Matters)

ประสบการณ์สำคัญของ ทร.ออสเตรเลีย ที่ได้เรียนรู้จากโครงการเรือดำน้ำชั้น Collins คือความยุ่งยากซับซ้อนในการพัฒนาระบบอำนวยการรบของเรือดำน้ำ ซึ่งต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยียังทำให้มีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบอำนวยการรบก่อนที่จะครบอายุการใช้งานของเรือดำน้ำที่ประมาณ 30 ปี อีกทั้งการออกแบบระบบอำนวยการรบยังสะท้อนถึงหลักนิยมและแนวคิดการปฏิบัติการของเรือดำน้ำ ซึ่งถึงแม้ว่าผู้ออกแบบจะพยายามมองอนาคตไปข้างหน้า 20-30 ปี แต่ก็อาจมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป และปัญหาที่สำคัญของเรือดำน้ำชั้น Collins คือการออกแบบที่ไม่ได้คำนึงถึงการรองรับการปรับปรุงระบบอำนวยการรบในอนาคต ส่งผลให้ ทร.ออสเตรเลีย ต้องเสียงบประมาณจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาของระบบอำนวยการรบรุ่นแรกในเรือดำน้ำชั้น Collins ซึ่งจากบทเรียนดังกล่าวทำให้ ทร.ออสเตรเลีย เลือกที่จะมีความร่วมมือกับ ทร.สหรัฐฯ ในการพัฒนาระบบอำนวยการรบของเรือดำน้ำร่วมกัน บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง ทร.ออสเตรเลีย กับ ทร.สหรัฐฯ ที่มีความใกล้ชิดกันอยู่แล้ว โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบอำนวยการรบ AN/BYG-1 ที่ปรับปรุงติดตั้งล่าสุดให้กับเรือดำน้ำชั้น Collins ตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระบบที่ ทร.ออสเตรเลียคุ้นเคยและให้ความเชื่อถือ รวมทั้งเพื่อยืนยันการเข้าถึงข้อมูลลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการปรับปรุงระบบอำนวยการรบของโครงการเรือดำน้ำใหม่ตลอดอายุการใช้งาน


ที่มา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s