แถลงการณ์ร่วมของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย สำหรับโครงการเรือดำน้ำออสเตรเลีย (ฉบับแปลอย่างง่าย)

26 เมษายน 2559

รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Turnbull ประกาศว่าเรือดำน้ำรุ่นใหม่ของออสเตรเลียจะสร้างโดยอู่ต่อเรือที่เมือง Adelaide ซึ่งจะช่วยให้มีการจ้างงานหลายพันคน และโครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเศรษกิจของออสเตรเลีย

บริษัท DCNS ของฝรั่งเศสได้รับคัดเลือกให้ร่วมในโครงการเรือดำน้ำใหม่จำนวน 12 ลำ โดยเนื้อหาโครงการจะขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงในรายละเอียดต่อไป

นอกเหนือจากโครงการเสริมสร้างกำลังทางเรืออื่นๆ ของออสเตรเลียแล้ว การสร้างเรือดำน้ำในประเทศออสเตรเลียจะช่วยสร้างอุตสาหกรรมต่อเรือของ ออสเตรเลียอย่างยั่งยืน และเป็นเครื่องยืนยันความแน่นอนสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อเตรียมสร้างขีดความสามารถต่อไป

โครงการเรือดำน้ำเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนที่สุดของออสเตรเลีย และจะเป็นส่วนสำคัญยิ่งของขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของออสเตรเลีย ไปจนถึงกลางศตวรรษนี้

การลงทุนมูลค่ารวม 5 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย จะช่วยสร้างงานประมาณ 1,100 ตำแหน่ง และอีก 1,700 ตำแหน่งงานในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

การประกาศในวันนี้เป็นผลจากกระบวนการคัดเลือก Competitive Evaluation Process (CEP) ระหว่างบริษัท DCNS, บริษัท TKMS ของเยอรมนี, และรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งผู้เสนอโครงการแต่ละรายได้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพดีเยี่ยม และรัฐบาลออสเตรเลียขอใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณบริษัท TKMS และรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้ทุ่มเทให้กับโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการคัดเลือก CEP ได้นำเสนอข้อมูลต่อรัฐบาลออสเตรเลียในการคัดเลือกบริษัท DCNS ในการร่วมพัฒนาเรือดำน้ำที่มีสมรรถนะสูงในภูมิภาค และตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงแห่งชาติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสมุดปก ขาว Defence White Paper 2016

กระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถวนและเป็นอิสระนี้ นำโดยหัวหน้าโครงการเรือดำน้ำออสเตรเลีย พล.ร.ต.Greg Sammut และผู้จัดการโครงการ พล.ร.ต.Stephen Johnson ซึ่งเกษียณราชการจาก ทร.สหรัฐฯ และเคยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเรือดำน้ำทดแทนเรือชั้น Ohio ของ ทร.สหรัฐฯ

นอกจากนี้กระบวนการคัดเลือกยังมีคณะที่ปรึกษาอิสระ (Expert Advisory Panel) นำโดย ศ.Donald Winter ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีทบวงทหารเรือของสหรัฐฯ และได้รับการตรวจทานจาก พล.ร.ท.Paul Sullivan และ พล.ร.ต.Thomas Eccles ซึ่งเกษียณราชการจาก ทร.สหรัฐฯ

การตัดสินคัดเลือกบริษัท DCNS มาจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านขีดความสามารถ ประกอบด้วย ระบบตรวจจับสมรรถนะสูง, การซ่อนพราง, และระยะปฏิบัติการที่ใกล้เคียงกับเรือดำน้ำชั้น Collins ส่วนการพิจารณาของรัฐบาลประกอบด้วยค่าใช้จ่าย, แผนงาน, การดำเนินโครงการ, การสนับสนุนตลอดอายุการใช้งาน, และความมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมออสเตรเลีย

การออกแบบเรือดำน้ำร่วมกับบริษัท DCNS จะเริ่มภายในปีนี้ ตามการเจรจาตกลงในรายละเอียดต่อไป

นอกจากนี้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Turnbull กำลังอยู่ระหว่างการทบทวนแรงงาน, ทักษะ, และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน Naval Shipbuilding Plan ที่จะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ โดยแผนงานดังกล่าวจะเป็นการบูรณาการความต้องการของโครงการเรือดำน้ำ ร่วมกับโครงการเรือฟริเกตมูลค่า 3 หมื่น 5 พันล้านดอลล่าร์ และโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ ให้เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาการสร้างเรือของออสเตรเลีย

รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Turnbull จะเน้นการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมออสเตรเลียในโครงการนี้ และจะร่วมกับบริษัท DCNS ในการศึกษาโอกาสให้ธุรกิจของออสเตรเลียมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน

http://www.minister.defence.gov.au/2016/04/26/prime-minister-minister-for-defence-joint-media-release-future-submarine-program/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s