วิวัฒนาการของตอร์ปิโดหนัก (Heavyweight Torpedo) ที่ใช้ใน ทร.จีน

ที่ผ่านมาข้อมูลส่วนมากของอาวุธในเรือดำน้ำจีนจะเน้นไปที่อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ ซึ่งเป็นอาวุธที่มีลักษณะเปิดเผยตัวเองแบบโฉ่งฉ่าง อำนาจการทำลายไม่เด็ดขาด ความแม่นยำต่ำ และไม่สามารถแยกแยะเป้าที่สำคัญได้ ขัดกับธรรมชาติพื้นฐานของเรือดำน้ำที่ต้องการความเงียบ เด็ดขาด และสามารถเลือกโจมตีเฉพาะเป้าที่มีความสำคัญจริงๆ เท่านั้น เปรียบได้กับการเอาแนวความคิดการรบแบบเรือผิวน้ำไปฝืนธรรมชาติของเรือดำน้ำ แต่ข้อมูลตอร์ปิโดจีนซึ่งควรจะเป็นอาวุธหลักของเรือดำน้ำกลับหาในแหล่งเปิดได้ยากมากและส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีน รวมถึงแหล่งข้อมูลหลายที่ก็ไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกันเอง แอดมินจึงได้พยายามรวบรวมข้อมูลตอร์ปิโดหนัก (Heavyweight Torpedo) ที่มีใช้ใน ทร.จีนเท่าที่หาได้ในแหล่งเปิด เพื่อเป็นพื้นฐานเปรียบเทียบขีดความสามารถของตอร์ปิโดที่เป็นไปได้ในโครงการเรือดำน้ำของ ทร. ที่มีข่าวว่ากำลังอยู่ระหว่างรอเสนอเข้า ครม. ในช่วงนี้

900x600_AJT2HTUR4T8E0001

วิวัฒนาการของตอร์ปิโดที่มีใช้ใน ทร.จีน (ภาพจาก tiexue.net)

ทร.จีนเริ่มมีประสบการณ์กับการใช้งานตอร์ปิโดหลังจากการสร้างเรือเร็วโจมตีตอร์ปิโดชั้น P-4 จากแบบเรือ K-123 ของสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1950 ซึ่งติดตั้งตอร์ปิโดขนาด 430 มม. แบบยิงตรง (ไม่นำวิถี) สำหรับเป้าเรือผิวน้ำ ซึ่งได้พัฒนาต่อไปเป็นเรือเร็วตอร์ปิโดชั้น P-6, P-8 และ P-10 ติดตั้งตอร์ปิโด Type 53-38 ขนาด 533 มม. แบบยิงตรง

900x600_AJT2HUKE4T8E0001

เรือเร็วโจมตีตอร์ปิโดชั้น P-8 ของ ทร.จีน (ภาพจาก tiexue.net)

ในส่วนของตอร์ปิโดหนัก (Heavyweight Torpedo) สำหรับใช้กับเรือดำน้ำ ทร.จีนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเรือดำน้ำชั้น Romeo และตอร์ปิโด Type 53-51 จากสหภาพโซเวียตในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 แต่หลังจากนั้นไม่นานความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับจีนเริ่มถดถอยลงหลังจากที่จีนเริ่มมีแนวคิดระบอบคอมมิวนิสต์ที่ต่างไปจากสหภาพโซเวียต และสหภาพโซเวียตได้ระงับความสัมพันธ์กับความช่วยเหลือทางทหารกับจีนในที่สุด ทำให้จีนต้องเร่งศึกษาเทคโนโลยีของสหภาพโซเวียตเท่าที่มีอยู่เพื่อรักษาขีดความสามารถทางทหาร โดยสถาบัน 705 (Xi’an Precision Machinery Research Institute) ได้รับมอบหมายให้ศึกษาและทำการ Reverse-Engineer เทคโนโลยีตอร์ปิโด Type 53-51 ของสหภาพโซเวียตเพื่อนำไปพัฒนาตอร์ปิโดของจีนเอง

22310155F-0

ตอร์ปิโด Yu-1 ขณะกำลังบรรจุในเรือดำน้ำชั้น Romeo (Type 033) ของจีน (ภาพจาก GlobalMil)

ตอร์ปิโด Yu-1 (鱼-1) เป็นตอร์ปิโดหนัก (Heavyweight Torpedo) แบบแรกที่จีนผลิตเองในประเทศ โดยใช้เวลาในการ Reverse-Engineer ตอร์ปิโดของสหภาพโซเวียตเป็นเวลาเกือบ 10 ปี และเริ่มเข้าประจำการได้ในปี ค.ศ.1971 (หลังจากตอร์ปิโด Yu-2 ซึ่งเป็น Lightweight Torpedo ที่พัฒนาจากตอร์ปิโด RAT-52 ของสหภาพโซเวียต และเข้าประจำการในปี ค.ศ.1970) ตอร์ปิโด Yu-1 เป็นตอร์ปิโดหนักขนาด 533 มม. แบบยิงตรง (ไม่นำวิถี) สำหรับยิงเป้าเรือผิวน้ำ โดย ทร.จีนได้ติดตั้งตอร์ปิโด Yu-1 บนเรือดำน้ำชั้น Romeo (Type 033) กับเรือเร็วโจมตีตอร์ปิโดชั้น P-25 และต่อมาอีกหลายปีจีนได้พัฒนาตอร์ปิโด Yu-1A (鱼-1甲) ที่เพิ่มระบบนำวิถีแบบ Passive Acoustic

2320104120-1

ตอร์ปิโด Yu-3 ขณะกำลังบรรจุในเรือดำน้ำชั้น Song (Type 039) (ภาพจาก GlobalMil)

ตอร์ปิโด Yu-1 เป็นตอร์ปิโดต่อต้านเรือผิวน้ำ และไม่สามารถใช้ยิงเป้าเรือดำน้ำที่อยู่ใต้น้ำได้ ซึ่งในระหว่างที่สถาบัน 705 กำลังพัฒนาตอร์ปิโด Yu-1 ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ก็ได้มีความพยายามในการพัฒนาตอร์ปิโดหนักสำหรับยิงเป้าใต้น้ำควบคู่ไปด้วย โดยโครงการตอร์ปิโดหนักปราบเรือดำน้ำรุ่นแรกของจีนคือตอร์ปิโด Yu-3 (鱼-3) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาวุธป้องกันตนเองของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ดี ตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าตอร์ปิโดต่อต้านเรือผิวน้ำ เนื่องจากไม่สามารถออกแบบเป็นตอร์ปิโดยิงตรงได้ อีกทั้งระบบนำวิถีต้องทำงานเป็น 2 มิติ (ทั้งการควบคุมทางข้างและทางลึก ต่างจากตอร์ปิโดต่อต้านเรือผิวน้ำที่รักษาความลึกคงที่) ซึ่งขีดความสามารถด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของจีนในสมัยนั้นยังไม่สามารถรองรับความซับซ้อนดังกล่าวได้ และจีนไม่สามารถเข้าถึงแบบอย่างตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำของสหภาพโซเวียตได้เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการตัดความสัมพันธ์ จนทำให้การพัฒนาตอร์ปิโด Yu-3 ต้องใช้เวลาถึง 20 ปี และเข้าประจำการได้ในปี ค.ศ.1984 (เทียบกับสหภาพโซเวียตที่มีตอร์ปิโดหนักปราบเรือดำน้ำนำวิถีแบบ Passive Acoustic ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 แต่ไม่ได้ถ่ายทอดให้จีน) และต่อมาในปี ค.ศ.1988 ได้พัฒนาต่อเป็นตอร์ปิโด Yu-3II (鱼-3II หรือ 鱼-3甲) และ ET32 (รุ่นส่งออก) ที่เพิ่มการนำวิถีแบบ Active Acoustic  (สหภาพโซเวียตเริ่มผลิตตอร์ปิโดหนักปราบเรือดำน้ำนำวิถีแบบ Active Acoustic ตั้งแต่ปี ค.ศ.1965) โดย ทร.จีน ติดตั้งตอร์ปิโด Yu-3 บนเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ Type 091 (SSN ชั้น Han), Type 092 (SSBN ชั้น Xia) และเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้า Type 035 (ชั้น Ming), Type 039 (ชั้น Song)

f714d60735fae6cd5b10c3b30ab30f2443a70f7e

ตอร์ปิโด Yu-4A และ Yu-4B ของจีน (ภาพจาก tieba.baidu.com)

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 จีนได้อาศัยประสบการณ์จากการพัฒนาระบบนำวิถีของตอร์ปิโด Yu-3 ร่วมกับแบบแปลนของตอร์ปิโด SAET-60 ของสหภาพโซเวียต มาใช้ในการพัฒนาตอร์ปิโดหนักต่อต้านเรือผิวน้ำรุ่น Yu-4 (鱼-4) ซึ่งเป็นตอร์ปิโดต่อต้านเรือผิวน้ำแบบนำวิถีรุ่นแรกของจีน แบ่งเป็นรุ่น Yu-4A (鱼-4甲) นำวิถีแบบ Passive Acoustic กับรุ่น Yu-4B (鱼-4乙) นำวิถีแบบ Active/Passive Acoustic ซึ่งเริ่มเข้าประจำการในกลางทศวรรษที่ 1980 (ใกล้เคียงกับตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำรุ่น Yu-3) โดยติดตั้งบนเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้า Type 033 (ชั้น Romeo), Type 035 (ชั้น Ming), Type 039 (ชั้น Song)

1x

ตอร์ปิโด Yu-5 (ภาพจาก haijun360.com)

753511b4-037c-4d86-85b3-5ad3faa64d94

ชาวประมงจีนเคยเก็บตอร์ปิโดตะวันตกในทะเลจีนใต้ได้หลายครั้ง (ภาพจาก military.china.com)

ในปลายทศวรรษที่ 1970 มีข่าวว่าเรือประมงจีนเก็บตอร์ปิโด Mk46 และ Mk48 ของ ทร.สหรัฐฯ ได้ในทะเลจีนใต้ และต่อมาในทศวรรษที่ 1980 จีนได้เริ่มทำการ Reverse Engineering เพื่อพัฒนาตอร์ปิโดขับเคลื่อนด้วย Otto Fuel แบ่งเป็นรุ่นตอร์ปิโดเบา (Yu-7) กับตอร์ปิโดหนัก (Yu-5) โดยตอร์ปิโด Yu-5 (鱼-5) เป็นตอร์ปิโดหนักปราบเรือดำน้ำนำวิถีแบบ Active/Passive Acoustic และ Wire Guidance ที่ออกแบบสำหรับใช้ในเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าชั้น Song (Type 039) อย่างไรก็ดี ตอร์ปิโด Yu-5 ยังมีความแตกต่างจากตอร์ปิโด Mk48 ของสหรัฐฯ ตรงที่ตอร์ปิโด Yu-5 ยังคงเป็นตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำเท่านั้น ในขณะที่ตอร์ปิโด Mk48 เป็นตอร์ปิโดเอนกประสงค์ที่ใช้ทั้งต่อต้านเรือผิวน้ำและปราบเรือดำน้ำ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลบางกระแสระบุว่าจีนได้อาศัยเทคโนโลยี Wire Guidance จากตอร์ปิโด Test-71 ของรัสเซียที่จีนได้รับพร้อมกับเรือดำน้ำชั้น Kilo 877 ในปี ค.ศ.1994 เพื่อไปพัฒนาระบบนำวิถีของตอร์ปิโด Yu-5 อีกด้วย

ในส่วนของตอร์ปิโดรุ่นส่งออก จีนได้พัฒนาตอร์ปิโดรุ่น ET34 และ ET36 โดยใช้พื้นฐานเดียวกับตอร์ปิโด Yu-5 แต่เปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจาก Otto Fuel เป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้าแบบ Silver/Zinc (Ag/Zn) แทน

4100ba0e7bec54e78dee70ccbc389b504ec26aa5

ตอร์ปิโด Yu-6 เป็นตอร์ปิโดหนักเอนกประสงค์รุ่นแรกของจีน (ภาพจาก tieba.baidu.com)

ตอร์ปิโด Yu-6 (鱼-6) เป็นตอร์ปิโดหนักเอนกประสงค์รุ่นแรกของจีนที่สามารถใช้ได้กับเป้าเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำ และเป็นตอร์ปิโดหลักสำหรับเรือดำน้ำของ ทร.จีนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากตอร์ปิโด Yu-5 โดยใช้ตอร์ปิโด Mk48 ของสหรัฐฯ ที่จีน “เก็บได้” ในทะเลจีนใต้เป็นแม่แบบ ร่วมกับการศึกษาเทคโนโลยีตอร์ปิโด Type 53-65 กับตอร์ปิโด Test-71 ของรัสเซีย โดยตอร์ปิโด Yu-6 มีระบบนำวิถีแบบ Active/Passive Acoustic, Wake Homing และ Wire Guidance ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง Otto Fuel และ Pump Jet ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าตอร์ปิโด Yu-6 มีขีดความสามารถเทียบเท่าตอร์ปิโด Mk48 Mod4 (รุ่นเก่าก่อนจะเป็น Mod5 ADCAP) ของ ทร.สหรัฐฯ โดยตอร์ปิโด Yu-6 เริ่มประจำการในปี ค.ศ.2005 (เทียบกับตอร์ปิโด MK48 Mod5 ADCAP ของสหรัฐฯ ที่เข้าประจำการตั้งแต่ปี ค.ศ.1989) ติดตั้งในเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ Type 093 (SSN ชั้น Shang), Type 094 (SSBN ชั้น Jin) และเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้า Type 039 (ชั้น Song), Type 039A (ชั้น Yuan)

บางแหล่งข้อมูลระบุว่าสหรัฐฯ เคยขายตอร์ปิโดพร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้จีนเพื่อถ่วงดุลอำนาจสหภาพโซเวียตในทศวรรษที่ 1980 ก่อนจะมีการคว่ำบาตรจีนในเหตุการณ์จตุรัสเทียนอันเหมินในปี ค.ศ.1989 และจีนยังได้ซื้อเทคโนโลยีตอร์ปิโดรุ่นใหม่จากรัสเซียตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา ในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเริ่มดีขึ้นหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย (คาดว่าจะรวมถึงการซื้อตอร์ปิโด UGST ซึ่งเป็นตอร์ปิโดหนักเอนกประสงค์รุ่นใหม่ของรัสเซียด้วย) ซึ่งที่มาของการพัฒนาตอร์ปิโด Yu-6 อาจเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ร่วมกับเทคโนโลยีรัสเซียในช่วงทศวรรษที่ 1990 มากกว่าแค่การทำ Reverse Engineering ตอร์ปิโด Mk48 รุ่นเก่าตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1970

นอกจากนี้จีนได้พัฒนาตอร์ปิโด ET38 ซึ่งเป็นตอร์ปิโดรุ่นส่งออกรุ่นล่าสุดต่อจาก ET34 และ ET36 โดยใช้พื้นฐานจากตอร์ปิโด Yu-6 และเป็นตอร์ปิโดเอนกประสงค์ขับเคลื่อนด้วย Otto Fuel แบบเดียวกับตอร์ปิโด Yu-6 แต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

มีข้อสังเกตว่าจีนมีการแยกรุ่นตอร์ปิโดสำหรับส่งออกโดยเฉพาะ โดยเป็นการลดขีดความสามารถบางส่วนจากตอร์ปิโดรุ่นใช้เอง เช่น การเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนจาก Otto Fuel ของตอร์ปิโด Yu-5 เป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้าแบบ Silver/Zinc (Ag/Zn) ในตอร์ปิโด ET34 กับ ET36 ซึ่งทำให้มีความเร็วและระยะยิงต่ำลง (ในขณะที่ค่ายตะวันตกมีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ไฟฟ้าแบบ Aluminum-Silver Oxide (Al-AgO) ที่ดีกว่าจนทำให้ตอร์ปิโดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามีระยะยิงและความเร็วไม่ต่างจากตอร์ปิโด Otto Fuel มาก) ซึ่งคาดว่าตอร์ปิโดรุ่นที่จะติดตั้งในเรือดำน้ำ S26T จะเป็นตอร์ปิโด ET38 ซึ่งเป็นตอร์ปิโดส่งออกรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานจากตอร์ปิโด Yu-6 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนของข้อมูลของตอร์ปิโด ET38 ทั้งด้านขีดความสามารถและประเทศที่มีใช้งาน แต่คาดว่าคงจะมีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นในอนาคตหลังจากที่ตอร์ปิโดรุ่นใหม่กว่าคือ Yu-10 เริ่มมีการใช้งานมากขึ้นจนกลายเป็นตอร์ปิโดหลักของ ทร.จีน แทนตอร์ปิโด Yu-6

20111208101911866

ห้องทดลองระบบนำวิถีตอร์ปิโด (ภาพจาก Xi’an Marine Equipment Industry)

ถึงแม้ว่าตอร์ปิโด Yu-6 ในช่วงแรกจะมีเทคโนโลยีล้าหลังตอร์ปิโดตะวันตกอยู่มากกว่า 10 ปี แต่จีนก็ยังมีการปรับปรุงพัฒนาภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามไล่ตามเทคโนโลยีตะวันตก เช่น การเปลี่ยนสายนำสัญญาณแบบลวดทองแดงเป็นใยแก้วนำแสง และการพัฒนาระบบนำวิถีทั้งแบบ Acoustic Homing และ Wake Homing เป็นต้น ซึ่งล่าสุดมีข่าวว่าจีนได้พัฒนาตอร์ปิโด Yu-9 (鱼-9) และ Yu-10 (鱼-10) โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากตอร์ปิโด Yu-6 และ Yu-7 แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนด้านขีดความสามารถของตอร์ปิโดรุ่นใหม่ของจีน มีเพียงการคาดการณ์ว่าตอร์ปิโด Yu-9 เป็นตอร์ปิโดเบาที่มีขีดความสามารถใกล้เคียงตอร์ปิโด Mk50 ของสหรัฐฯ ส่วนตอร์ปิโด Yu-10 เป็นตอร์ปิโดหนักที่มีขีดความสามารถใกล้เคียงตอร์ปิโด Mk48 Mod6/Mod7


อ้างอิง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s