แนวคิดการพัฒนาเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าของจีนในอนาคต : สิ่งที่ยังไม่มีในเรือดำน้ำ S26T

สืบเนื่องจากการลงภาพเปรียบเทียบเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าชั้น Yuan ของจีนรุ่นประมาณ 10 ปีก่อนเทียบกับเรือดำน้ำตะวันตกรุ่นอายุใกล้เคียงกันในเพจกัปตันนีโม แล้วมีบางคนทักว่าเป็นการให้ข้อมูลเปรียบเทียบแบบ “ไม่รอบด้าน” หรือ “ลำเอียง” และขอให้เปรียบเทียบเรือดำน้ำรุ่นใหม่บ้างนั้น เนื่องจากเรือดำน้ำชั้น Yuan ของจีนรุ่นล่าสุดแทบไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมาเลย มีเพียงภาพตัวเรือภายนอกที่เห็นบริเวณ Sail มีความโค้งมนมากขึ้น จึงขอนำเอาแนวคิดการพัฒนาเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าของจีนในอนาคตมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าเหมือนหรือต่างจากเรือดำน้ำค่ายตะวันตกรุ่นปัจจุบันอย่างไรแทน

2qu4wvo

ภาพแนวคิดเรือดำน้ำขนาด 3000 ตันในอนาคตของจีน (ภาพจาก Sino Defence Forum)

เวบไซต์ Sino Defence Forum เผยแพร่ภาพแนวคิดเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของจีนเมื่อปลายปี ค.ศ.2013 ซึ่งจากภาพจะเห็นข้อมูลว่าเป็นเรือดำน้ำขนาดระวางขับน้ำประมาณ 3,000 ตัน ที่มีรูปทรงตัวเรือดูทันสมัย ติดตั้งระบบ AIP ส่วนบริเวณท้ายเรือจะสังเกตเห็นว่าเป็นหางเสือแบบ X-Rudder และมีช่องสำหรับ Towed Array Sonar

1

ภาพตัวเรือภายนอกของเรือดำน้ำชั้น Yuan รุ่นใหม่ล่าสุดของจีน (ภาพจาก Sino Defence Forum)

ความคล้ายคลึงกับเรือดำน้ำชั้น Soryu ของญี่ปุ่น

ส่วนที่ดูคล้ายเรือดำน้ำชั้น Yuan รุ่นใหม่ล่าสุดในปัจจุบันคือรูปทรงของ Sail ที่ดูโค้งมน แต่ถ้าถาม Google จะบอกว่าภาพเรือดำน้ำดังกล่าวดูคล้ายเรือดำน้ำชั้น Soryu ของญี่ปุ่นมากกว่า

 

11

Google คิดว่าภาพเรือดำน้ำรุ่นใหม่ของจีนเป็นเรือดำน้ำชั้น Soryu ของญี่ปุ่น (ภาพจาก Google)

 

ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับรูปทรงของเรือดำน้ำชั้น Soryu จะเห็นว่าแทบไม่มีความแตกต่างกันเลย ตั้งแต่บริเวณโดมหัวเรือที่มี “จมูก” ไปจนถึง Sail ที่โค้งมน และหางเสือ X-Rudder กับช่อง Towed Array Sonar จนกระทั่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตในเวบไซต์ Sino Forum ว่าภาพดังกล่าวอาจเป็นภาพปลอมที่เลียนแบบเรือดำน้ำชั้น Soryu ของญี่ปุ่น

22

เปรียบเทียบความเหมือนระหว่างเรือดำน้ำ 2 แบบ (ภาพเรือดำน้ำชั้น Soryu จาก The Blueprints)

โครงสร้างเรือดำน้ำแบบตัวเรือชั้นเดียว

นอกจากความเหมือนกับเรือดำน้ำชั้น Soryu แล้ว หากเรือดำน้ำในภาพเป็นแนวคิดการออกแบบเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของจีนจริงก็พอจะตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพื่อศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเรือดำน้ำของจีนได้ว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร ซึ่งสิ่งแรกที่สังเกตได้ชัดคือข้อมูลบริเวณมุมขวาบนของภาพที่แสดงระวางขับน้ำบนผิวน้ำ 3,050 ตัน กับระวางขับน้ำใต้น้ำ 3,400 ตัน ซึ่งต่างกัน 350 ตัน หรือคิดเป็น 11.5% ของระวางขับน้ำบนผิวน้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรือดำน้ำดังกล่าวเป็นเรือดำน้ำตัวเรือชั้นเดียว

ที่ผ่านมาเรือดำน้ำชั้น Ming, Song และ Yuan ของจีนใช้ต้นแบบตัวเรือ 2 ชั้นจากเรือดำน้ำชั้น Romeo ของโซเวียต และเรือดำน้ำชั้น Kilo 877/636 ของรัสเซีย ซึ่งความแตกต่างหลักของเรือดำน้ำตัวเรือ 2 ชั้น กับเรือดำน้ำตัวเรือชั้นเดียว คือขนาดของถัง Main Ballast Tank ซึ่งส่งผลต่อความแตกต่างระหว่างระวางขับน้ำบนผิวน้ำกับระวางขับน้ำใต้น้ำ โดยเรือดำน้ำตัวเรือ 2 ชั้นจะมีขนาดถัง Main Ballast Tank คิดเป็นประมาณ 25-35% ของระวางขับน้ำบนผิวน้ำ หมายความว่าระวางขับน้ำใต้น้ำของเรือดำน้ำตัวเรือ 2 ชั้น จะใหญ่กว่าระวางขับน้ำบนผิวน้ำประมาณ 25-35% ตัวอย่างเช่น เรือดำน้ำชั้น Kilo 636 มีระวางขับน้ำบนผิวน้ำ 2,350 ตัน กับระวางขับน้ำใต้น้ำ 3,000 ตัน หรือต่างกันประมาณ 27% ในขณะที่เรือดำน้ำตัวเรือชั้นเดียวจะมีขนาดถัง Main Ballast Tank เล็กกว่า คิดเป็นประมาณ 10-15% ของระวางขับน้ำบนผิวน้ำ ตัวอย่างเช่น เรือดำน้ำ Type 209/1400 มีระวางขับน้ำบนผิวน้ำ 1,450 ตัน กับระวางขับน้ำใต้น้ำ 1,600 ตัน หรือต่างกันประมาณ 10%

1032604146.jpg

เรือดำน้ำชั้น Lada ของรัสเซีย (ภาพจาก Sputnik)

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจีนมีความต้องการจัดซื้อเรือดำน้ำชั้น Lada หรือ Amur ซึ่งเป็นเรือดำน้ำตัวเรือชั้นเดียวรุ่นแรกของรัสเซีย แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งจากสถิติที่จีนมักจัดซื้อเรือดำน้ำรัสเซียมาก่อนที่จะผลิตเรือดำน้ำรุ่นใหม่ของจีนเอง (เช่น การจัดซื้อเรือดำน้ำชั้น Kilo 877 ก่อนจะมาเป็นเรือดำน้ำชั้น Song กับการจัดซื้อเรือดำน้ำชั้น Kilo 636 ก่อนจะมาเป็นเรือดำน้ำชั้น Yuan) ประกอบกับภาพแนวคิดเรือดำน้ำในอนาคตของจีน สามารถสรุปได้ว่าจีนกำลังมีแนวคิดในการพัฒนาจากเรือดำน้ำตัวเรือ 2 ชั้น ที่มีความคล่องตัวต่ำกว่าเนื่องจากต้องแบกมวลน้ำทะเลในถัง Main Ballast Tank ไปกับเรือด้วยจำนวนมาก รวมถึงขนาดตัวเรือภายนอกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีแรงต้านน้ำเพิ่มมากขึ้น ไปเป็นเรือดำน้ำตัวเรือชั้นเดียวที่มีความคล่องตัวมากกว่า นอกจากนี้จากข้อมูลระวางขับน้ำใต้น้ำ 3,400 ตัน ในเรือดำน้ำรุ่นใหม่ของจีน แสดงให้เห็นว่าขนาดและมิติภายนอกมีความใกล้เคียงกับเรือดำน้ำชั้น Yuan ในปัจจุบัน แต่การปรับไปใช้โครงสร้างตัวเรือชั้นเดียวจะช่วยให้มีพื้นที่ใช้สอยภายในตัวเรือเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี เรือดำน้ำชั้น Yuan รุ่นใหม่ล่าสุดของจีนยังคงใช้โครงสร้างตัวเรือ 2 ชั้น และยังไม่มีข้อมูลว่าจีนมีความคืบหน้าในการพัฒนาเรือดำน้ำแบบตัวเรือชั้นเดียวไปมากน้อยเพียงใด แต่จากการพัฒนาเรือดำน้ำชั้น Lada ซึ่งเป็นเรือดำน้ำตัวเรือชั้นเดียวรุ่นแรกของรัสเซียตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อนที่ประสบปัญหาและต้องยกเลิกการผลิตในที่สุดเพื่อไปพัฒนาแบบเรือดำน้ำชั้น Kalina แทน ซึ่งคาดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างเรือดำน้ำตัวเรือชั้นเดียวไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆ (ในขณะที่การออกแบบเรือดำน้ำค่ายตะวันตกในปัจจุบันใช้โครงสร้างตัวเรือชั้นเดียวกันหมดแล้ว) และจีนคงต้องใช้เวลาไม่น้อยรัสเซียคือไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่สามารถจัดซื้อเรือต้นแบบจากรัสเซียมาทำการ Reverse Engineering ได้

ระบบ AIP แบบ Fuel Cell

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งของภาพแนวคิดเรือดำน้ำในอนาคตของจีนคือระบบ AIP บริเวณกลางลำ ซึ่งมีหน้าตาเหมือนกับภาพระบบ AIP แบบ Kristall-27E ในเรือดำน้ำชั้น Amur ของรัสเซีย ที่เป็นระบบ AIP แบบ Fuel Cell ที่ใช้การทำปฏิกริยาเคมีระหว่างก๊าซไฮโดรเจน (บรรจุขวดขนาดเล็กสีเขียวในภาพ) กับก๊าซออกซิเจน (บรรจุในรูปออกซิเจนเหลวถังขนาดใหญ่) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นแค่การลอกเลียนแบบภาพโดยไม่มีความหมายอะไร หรืออาจหมายถึงแนวคิดของจีนในการพัฒนาระบบ AIP แบบ Fuel Cell แทนการใช้ระบบ AIP แบบ Sterling Engine ที่ใช้ในเรือดำน้ำชั้น Yuan ในปัจจุบัน ซึ่งระบบ AIP แบบ Fuel Cell มีข้อดีคือใช้ปฏิกริยาเคมีแทนการสันดาป ทำให้ไม่มีส่วนเคลื่อนไหวในการแปลงพลังงานจากการเผาไหม้เป็นพลังงานกลแบบ Sterling Engine จึงมีความเงียบมากกว่า และให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า แต่ความยุ่งยากของระบบ AIP แบบ Fuel Cell คือการใช้เทคโนโลยีสูงกว่า และต้องมีการเก็บก๊าซไฮโดนเจนอย่างปลอดภัย ซึ่งหากมีการรั่วไหลภายในเรือดำน้ำซึ่งไม่มีการระบายอากาศก็อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ และยังไม่มีความชัดเจนอีกเช่นกันว่าจีนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีระบบ Fuel Cell และการเก็บก๊าซไฮโดรเจนไปถึงขั้นไหนแล้ว รวมทั้งในขณะที่จีนกำลังพัฒนาระบบ AIP เรือดำน้ำค่ายตะวันตกก็กำลังมีแนวโน้มการพัฒนาก้าวกระโดดไปอีกขั้นในการใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบลิเธียมที่ให้พลังงานมากกว่าเพื่อทดแทนการใช้แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด เช่น เรือดำน้ำชั้น 218SG ของสิงคโปร์ หรือเรือดำน้ำบางแบบมีการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมทดแทนระบบ AIP ไปเลย เช่น เรือดำน้ำชั้น Soryu รุ่นใหม่ของญี่ปุ่น

aip

ระบบ AIP ในภาพแนวคิดเรือดำน้ำแบบใหม่ของจีน

Russian Kristall-27E AIP

ภาพวาดระบบ Fuel Cell AIP แบบ Kristall-27E ของรัสเซีย (ภาพจาก Submarine Matters)

หางเสือแบบ X-Rudder

ข้อสังเกตสุดท้ายคือหางเสือรูปตัว X หรือ X-Rudder ซึ่งอาจเป็นการลอกแบบมาจากภาพต้นฉบับเรือดำน้ำชั้น Soryu หรืออาจเป็นแนวคิดการพัฒนาใหม่ที่ยังไม่เคยมีใช้ในเรือดำน้ำจีนมาก่อน โดยเรือดำน้ำทุกแบบของจีนในปัจจุบันใช้หางเสือรูปกากบาททางตั้งที่มีความง่ายในการใช้งาน ในขณะที่หางเสือแบบ X-Rudder จะมีมีประสิทธิภาพสูงกว่าและให้ความคล่องตัวได้ดี แต่ความยุ่งยากในการใช้งานและต้องใช้เทคโนโลยีการควบคุมที่สูงกว่า ซึ่งเรือดำน้ำที่ใช้หางเสือแบบนี้ได้แก่ เรือดำน้ำชั้น Soryu ของญี่ปุ่น, เรือดำน้ำชั้น Walrus ของเนเธอร์แลนด์, เรือดำน้ำชั้น Västergötland, Gotland และ A26 ของสวีเดน, เรือดำน้ำชั้น Collins ของออสเตรเลีย, เรือดำน้ำชั้น 212A ของเยอรมนี และเรือดำน้ำชั้น 218SG ของสิงคโปร์

rudder

เรือดำน้ำชั้น Yuan รุ่นใหม่ยังใช้หางเสือรูปกากบาททางตั้ง

สรุป

จากภาพแนวคิดการพัฒนาเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของจีน มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นเพียงการนำเอาภาพเรือดำน้ำสมัยใหม่หลายๆ แบบมาตัดต่อประกอบกันตามที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตในเวบไซต์ Sino Defence Forum หรืออาจเป็นการแสดงแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าของจีนทั้งในด้านโครงสร้างตัวเรือและเทคโนโลยีภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนกำลังพยายามไล่ตามเทคโนโลยีเรือดำน้ำของค่ายตะวันตกในหลายด้าน แต่จากการเปรียบเทียบเทคโนโลยีเรือดำน้ำรุ่นใหม่ของจีนในปัจจุบัน (เท่าที่หาข้อมูลได้) ยังคงมีความแตกต่างกับเทคโนโลยีเรือดำน้ำตะวันตกอย่างมีนัยสำคัญ และคงต้องใช้เวลาอีก 10-20 ปีเป็นอย่างน้อยกว่าจะตามทันเทคโนโลยีตะวันตกในปัจจุบัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s