Momsen Hall หอฝึกหนีภัยจากเรือดำน้ำของ ทร.สหรัฐฯ

อาคาร Momsen Hall หรือหอฝึกหนีภัยจากเรือดำน้ำของ ทร.สหรัฐฯ ตั้งชื่อตาม พล.ร.ท.Charles “Swede” Momsen (ค.ศ.1896-1967) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านอุปกรณ์การหนีภัยและการช่วยเหลือกู้ภัยเรือดำน้ำของ ทร.สหรัฐฯ ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และเป็นผู้คิดค้นเครื่องช่วยหายใจ Momsen Lung สำหรับหนีภัยจากเรือดำน้ำ ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกเรือดำน้ำ ในฐานทัพเรือดำน้ำ Naval Submarine Base New London ของ ทร.สหรัฐฯ ภายในอาคารประกอบด้วยหอดำน้ำลึก 37 ฟุต (ประมาณ 11 เมตร), ห้องปรับความดันบรรยากาศ และห้องเรียน สำหรับฝึกขั้นตอนการหนีภัยจาก Escape Trunk ของเรือดำน้ำ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในเรือดำน้ำทุกคนจะต้องผ่านการฝึกนี้ รวมถึงต้องมีการฝึกทบทวนเป็นประจำด้วย

161101-D-MO260-0001c.jpg

เรือดำน้ำในปัจจุบันปฏิบัติการอยู่ใต้น้ำเป็นหลัก ซึ่งเป็นพื้นที่ฝืนธรรมชาติของมนุษย์และมีความเสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานในเรือดำน้ำจึงต้องมีเครื่องมือและวิธีการในการหนีภัยออกจากเรือในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งถึงแม้ว่าเครื่องมือช่วยในการหนีภัยจากเรือดำน้ำสมัยใหม่จะมีความปลอดภัยกว่าในอดีตมาก แต่การหนีภัยจากเรือดำน้ำที่ติดอยู่ใต้น้ำยังคงมีความเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิต และจำเป็นต้องมีการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกิดความปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริง

160922-N-HV737-001.jpg

การฝึกหนีภัยจากเรือดำน้ำของ ทร.สหรัฐฯ เริ่มจากการตรวจสุขภาพและการทดสอบความพร้อมของร่างกายภายใต้สภาวะความกดดันมากกว่าปกติ โดยผู้เข้ารับการฝึกจะต้องเข้าทดสอบในห้องปรับความดันบรรยากาศซึ่งจะค่อยๆ ปรับความดันเพิ่มขึ้นจนถึงความดันที่ความลึก 60 ฟุต (ประมาณ 18 ม.) เป็นเวลา 10 นาที และผู้เข้ารับการฝึกต้องสามารถทำการปรับความดันภายในหู (Valsalva Maneuver) ได้

ขั้นตอนหลังจากการทดสอบร่างกาย เป็นการอบรมภาคทฤษฎีเกี่ยวกับเวชศาสตร์ใต้น้ำเบื้องต้น ผลกระทบต่อร่างกายเมื่ออยู่ที่ความกดดันใต้น้ำที่มากกว่าปกติ และความเสี่ยงอันตรายในการหนีภัยจากเรือดำน้ำ เช่น โรคน้ำหนีบ (Decompression Sickness – DCS), ภาวะการเมาไนโตรเจน (Nitrogen Narcosis) และปอดฉีกขาด (Pulmonary Over Inflation) เป็นต้น

160922-N-HV737-002.jpg

เมื่อผู้เข้ารับการฝึกผ่านการอบรมภาคทฤษฎีแล้วจะเริ่มเข้าสู้ขั้นตอนภาคปฏิบัติ โดยในขั้นตอนแรกจะเป็นการฝึกการหายใจออกในน้ำ ซึ่งผู้รับการฝึกจะเกาะบันไดขอบสระและทำการหายใจออกใต้น้ำพร้อมกับครูฝึกเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับอัตราการหายใจออกที่เหมาะสม จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการฝึกขึ้นสู่ผิวน้ำตัวเปล่า (Free Ascent) จากความลึก 15 ฟุต (ประมาณ 5 ม.) โดยผู้รับการฝึกจะเข้าไปในห้องด้านข้างถังดำน้ำที่ความลึก 15 ฟุตพร้อมเสื้อชูชีพ และน้ำจะถูกเติมเข้าในห้องจนเกือบเต็ม เมื่อประตูห้องเปิดออกไปยังถังดำน้ำผู้รับการฝึกจะออกจากห้องและลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำในถังดำน้ำทีละคน ซึ่งข้อระมัดระวังที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือผู้รับการฝึกจะต้องหายใจออกตลอดเวลาที่ขึ้นสู่ผิวน้ำและห้ามกลั้นหายใจโดยเด็ดขาด (ภายในถังดำน้ำจะมีครูฝึกคอยตรวจสอบว่ามีใครกลั้นหายใจหรือไม่) เนื่องจากระหว่างการขึ้นสู่ผิวน้ำอากาศในปอดจะขยายตัวตามความกดดันที่ลดลงเรื่อยๆ และหากมีการกลั้นหายใจอาจทำให้ถุงลมปอดฉีกขาดได้

160922-N-HV737-003.jpg

ภายหลังจากการฝึกขึ้นสู่ผิวน้ำตัวเปล่าที่ความลึก 15 ฟุตแล้ว จะเป็นการฝึกหนีภัยจาก Escape Trunk จำลองที่ความลึก 37 ฟุตก้นถังดำน้ำ โดยในเที่ยวแรกครูฝึกจะทำการสาธิตให้ผู้รับการฝึกดูก่อน จากนั้นผู้รับการฝึกจะสวมชุดหนีภัย SEIE MK-10 และทำการฝึกหนีภัยออกจาก Escape Trunk ที่ความลึก 37 ฟุตด้วยตนเอง ซึ่งชุดหนีภัย SEIE MK-10 สามารถใช้หนีภัยร่วมกับ Escape Trunk ที่เหมาะสมได้ถึงความลึกสูงสุด 600 ฟุต (ประมาณ 180 ม.) โดยไม่ต้องทำการพักน้ำระหว่างทางเหมือนการดำน้ำทั่วไป และชุดหนีภัยดังกล่าวถูกออกแบบมาให้ผู้หนีภัยสามารถหายใจเข้า-ออกได้เป็นปกติระหว่างขึ้นสู่ผิวน้ำ (ไม่จำเป็นต้องหายใจออกอย่างเดียว) แต่ยังคงมีข้อห้ามกลั้นหายใจโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันปอดฉีก

161101-D-MO260-0001c3.jpg

ขั้นตอนการฝึกหนีภัยจากเรือดำน้ำไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่การขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างปลอดภัย แต่รวมถึงการเอาตัวรอดบนผิวน้ำเพื่อรอความช่วยเหลืออีกด้วย โดยชุดหนีภัย SEIE MK-10 จะมาพร้อมกับแพชูชีพส่วนตัว ซึ่งผู้รับการฝึกจะต้องฝึกการใช้งานแพชูชีพดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การสูบน้ำออกจากแพชูชีพ และการออกจากแพและพลิกแพกลับในกรณีที่แพชูชีพถูกคลื่นซัดจนพลิกคว่ำ เป็นต้น

การฝึกหนีภัยจากเรือดำน้ำในหอฝึกที่ Momsen Hall เป็นการฝึกความคุ้นเคยและการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและมีครูฝึกเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้รับการฝึกเกิดความมั่นใจ นำไปสู่ความปลอดภัยในการปฏิบัติหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงในทะเล

 


ที่มา – Escape From Below: Pressurized Submarine Escape Trainer, All Hands Magazine Online, November 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s