เมื่อเรือดำน้ำชั้น Song (Type 039) ปะทะเรือดำน้ำชั้น Kilo (Project 636)

เรือดำน้ำชั้น Song (Type 039) กับเรือดำน้ำชั้น Kilo (Project 636) ของ ทร.จีน (ภาพจาก East Pendulum)

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.59 สื่อ CCTV ของทางการจีน เผยแพร่ข่าวการฝึกปราบเรือดำน้ำระหว่างเรือดำน้ำชั้น Song (Type 039) กับเรือดำน้ำชั้น Kilo (Project 636) ของ ทร.จีน

โดยปกติแล้วการฝึกปราบเรือดำน้ำระหว่างเรือดำน้ำด้วยกันเองจะต้องมีมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การแบ่งพื้นที่หรือชั้นความลึกระหว่างเรือดำน้ำแต่ละลำ เนื่องจากเรือดำน้ำจะใช้โซนาร์ Passive เพียงอย่างเดียวในการตรวจจับเป้าใต้น้ำ และความเงียบของเรือดำน้ำทำให้มีความเสี่ยงที่อาจทำให้ตรวจจับกันไม่ได้จนอาจเกิดอุบัติเหตุชนกันได้ อย่างไรก็ดี CCTV เปิดเผยว่าการฝึกในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่มีการแบ่งพื้นที่หรือชั้นความลึกเพื่อให้เรือดำน้ำสามารถใช้ยุทธวิธีได้เต็มที่ (ต่างจากการฝึกของตะวันตกที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเสมอ)

เรือดำน้ำที่เข้าร่วมการฝึก ได้แก่ เรือดำน้ำชั้น Song (Type 039) หมายเลข 326 และเรือดำน้ำชั้น Kilo (Project 636) หมายเลข 373 ซึ่งเรือดำน้ำทั้ง 2 ลำสังกัดกองเรือดำน้ำที่ 32 ของกองเรือทะเลใต้ ทร.จีน

เรือดำน้ำชั้น Song (Type 039) หมายเลข 326 เป็นเรือดำน้ำ Type 039 ลำที่ 10 จากจำนวน 13 ลำของ ทร.จีน เข้าประจำการในปี ค.ศ.2006 นับเป็นเรือดำน้ำ Type 039 ลำท้ายๆ ในช่วงที่จีนกำลังพัฒนาต่อเป็นเรือดำน้ำชั้น Yuan (Type 039A)

การปฏิบัติงานในเรือดำน้ำชั้น Type 039 (ภาพจาก East Pendulum)

การปฏิบัติงานในเรือดำน้ำชั้น Type 039 (ภาพจาก East Pendulum)

ส่วนเรือดำน้ำชั้น Kilo (Project 636) หมายเลข 373 เป็นเรือดำน้ำ Project 636 ลำที่ 8 จากจำนวน 10 ลำที่ ทร.จีน จัดหาจากรัสเซีย เข้าประจำการในปี ค.ศ.2005

การปฏิบัติงานในเรือดำน้ำชั้น Kilo 636 (ภาพจาก East Pendulum)

การปฏิบัติงานในเรือดำน้ำชั้น Kilo 636 (ภาพจาก East Pendulum)

ข่าวจาก CCTV ระบุว่าเรือดำน้ำ Type 039 เป็นฝ่ายตรวจจับเรือดำน้ำ Kilo 636 ได้ก่อน และใช้ตอร์ปิโดที่คาดว่าจะเป็นตอร์ปิโด Yu-5 ยิงโจมตี แต่เรือดำน้ำ Kilo 636 สามารถหลบหลีกได้ และการฝึกได้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งเรือดำน้ำ Type 039 แบตเตอรี่ใกล้หมดก่อนและจำเป็นต้องทำการ Snorkel เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ โดยเรือดำน้ำ Type 039 ได้พยายามใช้ความกลมกลืนกับเรือประมงในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับ แต่เรือดำน้ำ Kilo 636 สามารถแยกแยะเสียงของเรือดำน้ำได้และเป็นฝ่ายโจมตีด้วยตอร์ปิโดบ้าง

CCTV ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการฝึกเพิ่มเติม กล่าวแต่เพียงว่านอกจากเรือดำน้ำ Type 039 กับ Kilo 636 แล้ว ยังมีเรือผิวน้ำและอากาศยานปราบเรือดำน้ำเข้าร่วมการฝึกด้วย ซึ่งเพิ่มความยุ่งยากในการหลบหลีกการถูกตรวจจับของเรือดำน้ำ โดยมีข้อสังเกตว่าการเผยแพร่ข้อมูลการฝึกปราบเรือดำน้ำครั้งนี้จะต่างจากแนวทางที่ผ่านมาของจีนที่มักไม่เปิดเผยข้อมูลการฝึกโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรือดำน้ำ และเป็นการแสดงให้เห็นว่าจีนกำลังเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการปราบเรือดำน้ำ ซึ่งน่าจะมีความสอดคล้องกับการที่เวียดนามจัดหาเรือดำน้ำ Kilo 636 รุ่นใหม่จำนวน 6 ลำจากรัสเซีย โดยคาดว่าเวียดนามจะรับมอบเรือครบทั้ง 6 ลำภายในสิ้นปีนี้

ที่มา – Quand un Projet 636M affronte un Type 039

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s